English version of this page

Litteratur og litterasitet

Forskergruppen Litteratur og litterasitet favner både grunnforskning og anvendt forskning relatert til norsk og engelsk litteratur, med hovedfokus på barne- og ungdomslitteratur i klasserommet og engelskspråklig poesi.

Etablert:
2019
Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Språk og litteratur
Illustrasjonsbilde
Foto: Colourbox

Den er også et samlingspunkt for forskere med interesse for lesing og skriving og andre skolerelevante tema innenfor norsk som førstespråk og engelsk som andre- eller fremmedspråk. 

Hva forsker vi på?

Overordnet og langsiktig mål for gruppen er å bidra til en forskningsbasert undervisningspraksis i skolefagene norsk og engelsk. Gruppener tverrfaglig og består av både erfarne og mindre erfarne forskere, tilknyttet fagmiljøene i engelsk, norsk og biblioteket.

Gruppen er et forum for faglig vekst, og tar mål av seg å være et forum for veiledning og tilbakemelding, og å tilrettelegge for utvikling av prosjekter sammen med kollegaer i og utenfor gruppen.

Mer om forskergruppen

Aktuelle forskningsprosjekter

En av bærebjelkene i forskningsgruppen er prosjekter og publikasjoner tilknyttet "Poetry and Pedagogy" og "Poetry and Sustainability". Andre pågående eller nylig avsluttede prosjekter dreier seg om

 • Shakespeare, dystopisk litteratur, historisk litteratur og biografi som skolerelevante sjangre
 • litteraturforståelse i diverse skole kontekster
 • litterære samtaler
 • engelskfagets utvikling i et historisk perspektiv
 • profesjonell utvikling av engelsklærere i barneskolen
 • akademisk skriving

Medlemmene i gruppen

 • Kontaktperson Professor Sandra Kleppe: "Poetry and Pedagogy" og "Poetry and Sustainability", Raymond Carver
 • Kontaktperson Dosent Juliet Munden: litteraturforståelse i diverse skolekontekster
 • Høgskolelektor Angela Fisher: profesjonell utvikling av engelsklærere i barneskolen
 • Universitetsbibliotekar Karianne Dæhlin Hagen: akademisk skriving
 • Høgskolelektor Knut Øystein Høvik: engelskfagets utvikling i et historisk perspektiv
 • Stipendiat Inger-Kristin Larsen Vie: biografi som skolerelevant sjanger
 • Stipendiat Marit Elise Lyngstad: biografi som skolerelevant sjanger
 • Førsteamanuensis Heidi Silje Moen: poetry and pedagogy, poetry and sustainability
 • Førstelektor Christina Sandhaug: Shakespeare som skolerelevant sjanger
 • Høgskolelektor Torunn S. Skjærstad: historisk litteratur som skolerevant sjanger
 • Stipendiat Tove Sommervold: litterære samtaler