Kunstnerisk utviklingsarbeid og estetiske læringsprosesser

Forskergruppen Kunstnerisk utviklingsarbeid og estetiske læringsprosesser vil på ulike måter arbeide med kvalitet og omfang på kunstneriske utviklingsarbeid som er relevante for studieporteføljen ved HINN. 

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning

I eksisterende og ny 5-årig faglærerutdanning i musikk, så vel som innenfor grunnskole- og barnehagelærerutdanningene, er bevissthet om og kvalitet på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) generelt og KU knyttet til estetiske læringsprosesser viktige for å oppfylle kravene til forskningsbasert undervisning. Gruppen representerer den grenen av KU som kombinerer KU med vitenskapelig forskning.  

Hva forsker vi på?

Gruppen vil blant annet ha fokus på prosjekter som kunstnerisk og vitenskapelig drøfter nærhet og distanse i utdanning og i kunst. Perspektiver fra embodied art, væren i kroppen og estetiske læringsprosesser i og gjennom kunst vil stå sentralt i gruppens arbeider. Gruppen publiserer sine arbeider i nasjonalt og internasjonalt, og gjennom differensiert bruk av presentasjonsformer.

Mer om forskergruppen

Gruppen bidrar også til å støtte opp under det allerede etablerte doktorgradsprogrammet i profesjonsrettete lærerutdanningsfag (PROFF), først og fremst ved å skape tradisjon for KU av høy kvalitet rettet inn mot estetiske praksiser i og relevante for lærerutdanning, og bevissthet blant studentene om hvordan estetiske praksiser kan inngå som forskningsobjekt for doktorgradsarbeider i tradisjonell forskning innenfor PROFF. 

Arbeidet i forskningsgruppa vil bidra til fakultetets og HINNs internasjonaliseringsarbeid og vil styrke eksisterende nettverk og bygge sterkere og tettere relasjoner til både nasjonale og internasjonale nettverk, tilpasset de ulike medlemmenes fagområder, faglige identiteter og prosjekter.

Publikasjoner

Magasinet INNQuest nr. 1/22: innquest-nr.-1.pdf