Karriere og veiledning

Forskergruppen jobber med forskning og tenkning innen veiledning og karriereveiledning og har som mål å bringe fram tenkemåter og kunnskaper som bidrar til en kontinuerlig forbedring av tjenester i veiledning og karriereveiledning i Norge.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Oppvekst og utdanning
Veiledningsgruppe. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Et grunnleggende premiss i Fakultet for helse- og sosialvitenskaps virksomhet og strategi er at begrepet velferd, eller «well-being» knyttes til menneskers subjektive oppfatninger av hva som er et godt liv, men handler også om kontekst og samfunnsforhold.

Karriereveiledning og veiledning jobber opp mot velferdsperspektivet både gjennom fokus på det nære, individuelle og relasjonelle, men også på samfunnsmessig og systemorientert tematikk. Slik gir kunnskapen innsikt i karriere og veiledning i perspektivene individ, gruppe, organisasjon og samfunn.

Hva forsker vi på?

Vår faglige forankring er praksisorientert og tverrvitenskapelig. Vårt kunnskapsgrunnlag er praksiserfaringer reflektert i teorier om karriere og veiledning. Vi bidrar med en teoriutvikling om karriere og veiledning som er informert av rådgivnings- og veiledningsvitenskap, filosofi, psykologi, pedagogikk, sosiologi og sosialantropologi.

Mer om forskergruppen

Mål

Det er vår målsetning at forskning i veiledning og karriereveiledning bidrar til:

 • Å utvikle kompetanse hos personer og organisasjoner som driver veiledning og karriereveiledning
 • Å utvikle og utveksle kunnskap med praktikere, offentlig forvaltning, politikere og brukere
 • Å utvikle og utveksle kunnskap med forskere i nasjonale og internasjonale nettverk
 • Å utvikle og skaffe fram et kunnskapsgrunnlag for å sikre studiekvalitet i utdanning av veiledere
 • Å formidle og implementere ny kunnskap på fagfeltene veiledning og karriereveiledning

Publikasjoner

Se Cristin for utfyllende liste.

Bakke, I. M., Eriksen, H. G. og Nyhus, L (2020): Å lære om seg selv gjennom å observere andre. I Nordkvelle, Y. T., Nyhus, L., Røisehagen, A. & Røthe, R. H. (2020). Praksisnær undervisning - i praksis og teori. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Bakke, I.M., Barham, L. & Plant, P. (2020). As Time Goes By: Geronto Guidance. In: Haug, E.H., Hooley, T., Kettunen, J. & Thomsen, R. (eds). Career and career guidance in the Nordic countries. Leiden: Brill  doi: https://doi.org/10.1163/9789004428096

Haug, E., Hooley, T., Kettunen, J., & Thomsen, R. (Eds.). (2020). Career and Career Guidance in the Nordic Countries. Leiden, The Netherlands: Brill | Sense. doi: https://doi.org/10.1163/9789004428096

Tidligere medlemmer:

Halvorsen, G.S. (2020). Hva kan praksisnær undervisning være? I Nordkvelle, Y. T., Nyhus, L., Røisehagen, A. & Røthe, R. H. (2020). Praksisnær undervisning - i praksis og teori. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Paulsen, M. K. (2020). Appearance of Experience as Form and Process. Integrative Psychological and Behavioral Sciencehttps://doi.org/10.1007/s12124-020-09526-3

Nettverk

Vi deltar i følgende internasjonale og nasjonale faglige nettverk:

Samarbeidspartnere

Universitetet i Sørøst – Norge (USN)

Vi samarbeider med forskergruppen i karriereveiledning ved USN om prosjekt utvikling, utvikling av forskerkompetanser og formidling av forskning. Et grunnlag for samarbeidet er et felles program for master i karriereveiledning som blir gitt ved USN i Drammen og ved INN på Lillehammer.

HK-dir, Kompetanse Norge

Vi samarbeider med HK-dir, Kompetanse Norge om utvikling av karriereveiledningens kunnskapsgrunnlag, praksis og kompetansekrav.

NAV

Med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom HINN og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeider forskningsgruppen med NAV, både lokalt, regionalt og nasjonalt om kunnskapsutvikling og profesjonalisering av deres tjenester.

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

 • Karriereveiledning i NAV
 • Integrert karriereveiledning
 • Et demokratisk karrierebegrep
 • Hvorfor vil du bli karriereveileder?
 • C-course – nettbasert interaktiv karrierelæring
 • Studentaktive undervisningsformer.
 • Å fortelle og skrive for å forstå og lære.
 • Seniorer i arbeidslivet
 • Karriererelaterte kvantitative instrumenter
 • Policy og karriereveiledning