English version of this page
Regine Bakken

Regine Bakken

Stillingskode udefinert

E-post
regine.bakken@inn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Kort om

Utdannet cand.psychol. fra NTNU Trondheim, 2017, og er gang med spesialistutdannelsen innenfor rus- og avhengighetspsykologi. Har klinisk erfaring fra ACT-team, DPS allmenn poliklinikk, TSB døgn (ROP-avd) og privat psykologsenter. Ansatt som PhD-stipendiat ved Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) ved Sykehuset Innlandet siden høsten 2018. Tittelen på prosjektet er "Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling? En longitudinell kohortundersøkelse". Formålet med prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner problembelastningen til unge som kommer i langtids døgnbehandling for rusproblematikk og hva situasjonen er i de tre første årene etter rusbehandlingen. Prosjektet skal bruke data innhentet fra ulike offentlige registre. 

 

Prosjektorganisering

Prosjektleder: Anne S. Landheim

Prosjektmedarbeidere: Regine Bakken, Jeanette Rundgren(medforsker)

Veiledere: Anne S. Landheim, Lars Lien og Halvor Fauske

Ph.d-institusjon: Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

Ph.d-program: Barn og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum