English version of this page
Nina Bergström

Nina Bergström

Høgskolelektor

E-post
nina.bergstrom@inn.no
Telefonnummer
+47 62 59 79 81
Mobilnummer
+47 940 97 133

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Institutt for spillutdanninger – Spillskolen
Studiested Hamar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum