Lasse Dahl

Prosjektleder

E-post
lasse.dahl@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 18
Mobilnummer
+47 916 23 703

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum