English version of this page

Lasse Dahl

Prosjektleder

E-post
lasse.dahl@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 18
Mobilnummer
+47 916 23 703

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Lasse Dahl er Prosjektleder for barnehage og skoleutvikling ved Senter for livslang læring, Høgskolen Innlandet.

Han har allmennlærerutdanning og master i spesialpedagogikk fra Augustana College, og har bakgrunn som kontaktlærer og spesialpedagog i både ordinær skole og spesialskole. Han har lang erfaring som veileder, og vært en del av Læringsmiljøteamet i Oslo kommune.

Lasse Dahl samarbeider med kommuner om skoleutvikling i de statlige ordningene for lokal kompetanseutvikling, med fokus på hvordan tjenester samarbeider i sin felles innsats med å skape trygge og inkluderende oppvekstmiljøer. Han er opptatt av sammenhengene mellom hvordan utfordringer i barn og unges liv kommer til uttrykk, og hvordan profesjonsfelleskapene i barnehager, skoler og andre kommunale tjenester forstår, fortolker og møter disse uttrykkene i sin praksis. I partnerskap med kommunens tjenester utforsker han praksiser som skaper tilhørighet for mangfoldet av barn og unge i barnehage og skole. Lasse Dahl har bidratt i den nasjonale satsingen Inkluderende Barnehage- og Skolemiljø, og er medforfatter av faglitteratur om læringsmiljø.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum