English version of this page
Lars Bjarne Mythen

Lars Bjarne Mythen

Prosjektleder

E-post
lars.mythen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 66
Mobilnummer
+47 906 42 544

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum