English version of this page
Kjell Evensen

Kjell Evensen

Prosjektleder

E-post
kjell.evensen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 55
Mobilnummer
+47 412 39 288

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Kjell Evensen er prosjektleder ved Senter for livslang læring. Hovedvekten av hans arbeid er knyttet til Desentralisert kompetanseutvikling og veiledning på ulike nivåer innenfor skolesektoren.

Han er utdannet adjunkt med opprykk, med videreutdanning innenfor vurdering, kroppsøving og veiledning.

Evensen har lang erfaring som lærer og praksislærer i ungdomsskolen og har arbeidet mye med læreplanforståelse og formativ vurderingspraksis som en integrert del av elevenes opplæring. Gjennom ulike partnerskap bidrar Evensen til utvikling av praksis i samskaping med skoleledere og lærere.

Han bidrar til utvikling av praksisfeltet gjennom Desentralisert kompetanseutvikling og samskapingsprosesser med skoleledere og lærere, deltagelse i ulike podcaster og publisering av praksisrettet faglitteratur. Han har også bidratt til utvikling av Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk.

Se publikasjoner i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum