Kjell Evensen

Kjell Evensen

Prosjektleder

E-post
kjell.evensen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 55
Mobilnummer
+47 412 39 288

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum