English version of this page
Ingrid Jacobsen

Ingrid Jacobsen

Prosjektleder

E-post
ingrid.jacobsen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 02
Mobilnummer
+47 481 25 150

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Prosjektleder for skoleutvikling i SELL-LUP

Ingrid Jacobsen er prosjektleder ved Senter for livslang læring (SELL). Hun har hovedfag i norsk didaktikk, og master i utdanningsledelse (UiO). Fra tidligere har hun erfaring fra arbeid i grunnskolen som lærer og leder. Hun har jobbet som utviklingsveileder i Oppland i den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling i fire år. Ingrid har også vært medlem av læreplangruppa i norsk i Fagfornyelsen og bidratt i utviklingen av Utdanningsdirektoratets støttemateriell: Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk.

Hun er spesielt opptatt av læreplanforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse av utviklingsprosesser i skolesektor, og jobber med dette gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Gjennom partnerskap med kommuner i Innlandet og Viken jobber hun primært som veileder og faglig bidragsyter i skolebasert kompetanseutvikling og i ulike former for nettverk.

Publikasjoner

  • Blichfeldt, Kathinka; Jacobsen, Ingrid; Hurlen, Sofie B.; Lendengen, Bent & Thengs, Bjørnar (2022). Tverrfaglighet og tverrfaglige tema. [Internett]. Podkast: Sell-podden, episode 37 og 38.
  • Blichfeldt, Kathinka; Dahl, Berit; Jacobsen, Ingrid & Svorkmo, Anne-Gunn (2021). Problemløsning i matematikkfaget. [Internett]. Podkast: Sell-podden.
  • Blichfeldt, Kathinka; Havn, Hege; Meland, Vegard Vålnes; Hartberg, Egil Weider & Jacobsen, Ingrid (2020). Støttemateriell til innføring av nytt læreplanverk (fagfornyelsen).
  • Blichfeldt, Kathinka; Havn, Hege; Hartberg, Egil Weider & Jacobsen, Ingrid (2019). Fagfornyelsen og kompetansepakken .

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum