English version of this page
Bjørg Midtskogen

Bjørg Midtskogen

Høgskolelektor

E-post
bjorg.midtskogen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 54

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Studiested Lillehammer

Kort om

Midtskogen har bakgrunn fra ulike deler av barnevernet, barnehage og pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste. Hun har erfaring som avdelingsleder for familieavdeling, prosjektleder for fagutvikling på institusjon, konsulent for utredningsteam og som miljøterapeut. Midtskogen har kompetanse innenfor utredning av barn, unge og familier, oppfølging av fosterhjem, sertifisert marte meo veiledning og veiledning av profesjonelle i barnevern, barnehage og skole. Andre kompetanseområder er generelt tiltaksarbeid, familieråd og nettverksarbeid, profesjonelt tverrfaglig samarbeid i arbeid med barn og unge.

Midtskogen er høgskolelektor og er utdannet barnevernspedagog og cand. polit med hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU og høgskolen i Oslo. Hun skriver en PhD – avhandling om hvordan kartlegging av barnehagebarn inngår i de ansattes pedagogiske praksis og om de tar hensyn til barnets perspektiv under kartleggingen. Avhandlingen bygger på en empirisk kvalitativ studie.

Midtskogen har videreutdanning i arbeid- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, samt etterutdanninger i sosialt nettverksarbeid, etnisitet og barnevern. Hun underviser i BA Barnevern.

 

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum