English version of this page
Berit Dahl

Berit Dahl

Prosjektleder

E-post
berit.dahl@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 75 57
Mobilnummer
+47 930 88 067

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Berit Dahl har en mastergrad i utdanningsledelse fra NTNU. Hun er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i norsk, matematikk, spesialpedagogikk og veiledning.

Berit har tidligere jobbet som lærer, veileder og leder i grunnskolen. Hun har også jobbet i PP-tjenesten en periode. Fra 2010 har hun vært ansatt på Senter for Livslang læring, som prosjektleder.

Til daglig jobber Berit i partnerskap med skoler, kommuner og regioner gjennom Desentralisert kompetanseordning og Kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk. Hun er spesielt opptatt av hvordan alle som jobber i laget rundt eleven kan utgjøre en forskjell. Gjennom samskaping og forskning i nettverk, og samskaping og forskning med den enkelte skole, søker Berit å bidra til at ansatte i skoler og PPT videreutvikler sin kollektive kompetanse og utfører jobben sin til det beste for elevenes helse, trivsel og læring. 

Berit sin kompetanse og interessefelt er innenfor prosessledelse og -veiledning, læreplanforståelse, vurdering og læringsmiljøets betydning for elevenes læring. Kollektiv kapasitetsbygging gjennom skreddersøm og samskapende prosesser er et nøkkelord for å lykkes i arbeidet. Derfor er Berit opptatt av å knytte skoleeiernivået tettere sammen med skolene. 

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum