Personalutvikling og ledelse

Vil du bli en god leder som gjør det beste for dine ansatte? Øk din kunnskap om arbeidsrett, HR- og organisasjonsutvikling for å bli dyktigere til ledelse og personalsaker.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Personalutvikling og ledelse (PU) er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre.

De sentrale fagområder i studiet er:

  • Organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi
  • Arbeidsrett
  • HR- og organisasjonsutvikling

Personalutvikling og ledelse kan karakteriseres som en generell lederopplæring og er velegnet for personer med lederansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet er tilrettelagt for deg som er ute i arbeidslivet, og som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner, eller personer som ønske å kvalifisere seg til å arbeide denne type oppgaver. 

Jobbmuligheter

Studiet vil tilegne deg kompetanse i sentrale teorier innen fagområdene organisasjon, ledelse organisasjonspsykologi, arbeidsrett, personal- og organisasjonsutvikling og strategisk ledelse av menneskelige ressurser.

Du vil kunne utvikle kunnskaper og analytiske ferdigheter, som grunnlag for å kunne forstå og håndtere praktiske utfordringer i det moderne arbeidslivet, samt en forståelse av HR og håndtering av den menneskelige ressursen i et strategisk perspektiv.

I sin helhet vil du være i stand til å forstå og håndtere praktiske utfordringer knyttet til ledelse, personalledelse, organisering og omstillinger i det moderne arbeidsliv, noe som gir deg et godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner.

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer for studiet vil bli publisert her så snart de er klare.

Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet, og har samlingsbasert undervisning med ca. 5 samlinger per semester. Det er krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen. 

Arbeidskrav og eksamen

Det blir gitt flere skriftlige oppgaver i løpet av studieåret. De skal besvares individuelt, eller i mindre grupper. Innleveringene må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen i det aktuelle emnet.

Varierte eksamensformer med to individuelle hjemmeeksamener og en individuell, skriftlig eksamen over fire timer.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller:

Bilde av Inge Hermanrud
Studieprogramansvarlig

Bilde av Elisabeth Thomle
Studieveileder - Lillehammer
Elisabeth er tilbake fra permisjon 13.juni 22 - frem til da kan spørsmål rettes til handelshogskolen@inn.no eller på telefon: 62 43 05 10