Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne

Studiet styrker lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor fagområdet - elever med manglende lese- og skriveerfaring. Dette studiet egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Ifølge UNESCOs tall regner man med at det finnes cirka 900 millioner mennesker over 12 år i verden som ikke kan lese eller skrive eller som leser og skriver dårlig.  Norsk skole har de siste 50 årene fått mange elever/deltakere som har liten skolegang og manglende lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Det er en utfordrende oppgave for skolen og lærerne å møte denne målgruppen med en tilpasset undervisning. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor dette fagområdet.

 

Praktisk informasjon

Undervisning studieåret 2021/2022

Samlingsdager: mandager og tirsdager.
Det planlegges for fysiske samlinger på studiested Hamar. Det kan komme endringer på dette av smittevernhensyn.

Høst 2021:

20.-21.september - Digital samling

39.-30.november - Hamar

Vår 2022:

23.-24.januar - Hamar

20.-21.mars - Hamar

Med forbehold om endringer.

 

Stipendordninger

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter den nye integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk.

Kompetanse Norge tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet. Lærere søker stipend eller vikarordning i samarbeid med sin leder.

I stipendordningen kan du få 120 000 kr for å ta 30 studiepoeng. Stipendet kommer i tillegg til vanlig inntekt.
I vikarordningen skal du frigjøres fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver, slik at du får tid til å studere uten at du går ned i lønn. Vikartilskuddet er på kr 211 000.
Mer informasjon her!

Lærere som gir opplæring etter opplæringsloven til voksne i grunnskole og videregående skole kan også søke Utdanningsdirektoratets ordninger.

Mer informasjon om dette finner du her!

Søknadsfrist for lærere som skal ta videreutdanning høst 2021/vår 2022 er 1. mars 2021 for alle stipendordningene. For spørsmål om stipendene, ta kontakt direkte med Kompetanse Norge eller Utdanningsdirektoratet.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet bidrar til å øke læreres kompetanse om lese- og skriveopplæring på andrespråket for elever /deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Det egner seg for lærere som arbeider med minoritetsspråklige elever/deltakere på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, grunnskolen for voksne og voksenopplæringen. Studiet kan inngå som en del av kunnskapsdepartementets krav om 60 stp. norsk. Fullført studium vil kunne dekke de nye kompetansekravene for undervisning i norsk som andrespråk.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: