Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp)

Er du leder, eller ønsker du en ledende stilling i offentlig sektor? Flertallet av studentene ved dette masterstudiet er i jobb mens de studerer hos oss, og søker mer kompetanse for å lede og styre offentlige virksomheter.

Studiested
Lillehammer og Rena
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen


Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor.

Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen.

Studiet tilbys med to fordypninger: offentlig innovasjon (studiested Lillehammer) eller organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena). Fordypning, og dermed også studiested, velges når man søker seg inn på studiet.

Master i offentlig styring og ledelse er en deltids "mid-career master". Det innebærer at flertallet av studentene er i jobb mens de studerer hos oss. Mange opplever at mastergraden bidrar til at de får et opprykk der de er, eller de får en ny jobb i offentlig eller privat sektor. 

Jobbmuligheter

Master i offentlig ledelse og styring eller Master of Public Administration (MPA) er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet.

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som  kommunaldirektør, rådmann, bydelsdirektør, HR-direktør, politiråd ved Norges faste delegasjon til FN i New York, rektor, samt ulike lederjobber i offentlig sektor.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen offentlig administrasjon, økonomi, organisasjon og ledelse, rettsvitenskap, statsvitenskap, planleggingsfag eller andre typer organisasjonsfag.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Studenter som ønsker å ta deler av sin masterutdanning ved en utenlandsk institusjon, vil ha anledning til det.
Det kan legges til rette for at 30 studiepoeng (valgfri fordypning) kan tas ved en utenlandsk institusjon innen et selvvalgt, relevant fordypningsområde. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.
Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre utvekslingsoppholdet på heltid. Utvekslingen anbefales gjennomført i 5. semester, men kan eventuelt også gjennomføres i 4. eller 6. semester.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder - Rena

{{name}}
Studieveileder - Lillehammer

{{name}}
Studieprogramansvarlig - Rena

{{name}}
Studieprogramansvarlig - Lillehammer