Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp)

Er du leder, eller ønsker du en ledende stilling i offentlig sektor? Flertallet av studentene ved dette masterstudiet er i jobb mens de studerer hos oss, og søker mer kompetanse for å lede og styre offentlige virksomheter.

Studiested
Lillehammer og Rena
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Master i offentlig ledelse og styring, også kalt Master of Public Administration (MPA), er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Det overordnede målet med studiet er å bedre forstå hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder for offentlige ledere innenfor komplekse velferdssamfunn, nå og i framtiden. 

Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor. Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener,henter praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen og integrerer fagområdene statsvitenskap, offentlig økonomi, organisasjon, strategi og ledelse, innovasjon og samfunnsvitenskapelige metoder og vitenskapsteori.

Master i offentlig styring og ledelse er en deltids "mid-career master". Det innebærer at flertallet av studentene er i jobb mens de studerer hos oss. Mange opplever at mastergraden bidrar til at de får et opprykk der de er, eller at de får en ny jobb i offentlig eller privat sektor. 

Studiet tilbys på både Lillehammer og Rena. Studiestedene representerer forskjellige fordypningsområder, og studentene velger fordypningsområde når de søker studiet. 

Jobbmuligheter

Master i offentlig ledelse og styring er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet. Les mer om læringsutbytte i studieplanen nedenfor.

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som kommunaldirektør, rådmann, bydelsdirektør, HR-direktør, stabssersjanter og oberstløytnanter i Forsvaret, politiråd ved Norges faste delegasjon til FN i New York, rektor, samt ulike lederjobber i offentlig sektor.

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer for 2022 

Studiested Rena
7 - 9 sep 
12 - 14 okt 
9 - 11 nov 
30 nov - 2 des

Studiested Lillehammer 
5 - 7 sept
10 - 12 okt
7 - 9 nov
28 - 30 nov

Med forbehold om endringer, se alltid detaljer i timeplan i TimeEdit.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen offentlig administrasjon, økonomi, organisasjon og ledelse, rettsvitenskap, statsvitenskap, planleggingsfag eller andre typer organisasjonsfag.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

De to studieretningene er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb:

Offentlig innovasjon (studiested Lillehammer) har søknadsnummer 2455

Organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena) har søknadsnummer 2459

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiet vektlegger din egen erfaring, hvor din egen praksis trekkes inn i studiet og undervisningen.

Utveksling

Du kan ta deler av masterutdanningen ved en utenlandsk institusjon, og det kan være hensiktsmessig å gjennomføre utvekslingsoppholdet på heltid. Det anbefales å gjennomføre utvekslingen i 5. semester. Du kan også få tilrettelagt utvekslingsopphold i 4. eller 6. semester.

Det kan legges til rette for at 30 studiepoeng med valgfri fordypning kan tas ved en utenlandsk institusjon innen et selvvalgt, relevant fordypningsområde.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Velg mellom to fordypninger

Studiet tilbys med to fordypninger: offentlig innovasjon ved studiested Lillehammer eller organisasjon og ledelse/kriseledelse ved studiested Rena. Fordypning, og dermed også studiested, velges når man søker seg inn på studiet.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Hilde Evensen
Studieveileder

Bilde av Marianne Riddervold
Studieprogramansvarlig - Rena

Bilde av Roar Høstaker
Studieprogramansvarlig - Lillehammer