Hvorfor reise på utveksling?

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Hva sitter du igjen med etter et utvekslingsopphold?

Hvilke kulturelle innsikter og fordeler du sitter igjen med etter et utenlandsopphold avhenger blant annet av hvilken destinasjon du velger, lengden på oppholdet og din interesse for å bli kjent med kulturen og menneskene rundt deg.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg ny vennekrets og venner for livet. Du møter folk fra ulike kulturer og land, og vil stifte bekjentskaper som kan tilby deg en sofa å sove på hvis du besøker de senere i livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling. Erasmus Impact Study (ekstern lenke), en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studenters jobbmuligheter. Studenter på utveksling tilegner seg personlige egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning, noe som gjør dem attraktive for arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008 (ekstern lenke). Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

For de fleste studier kan det være essensielt å ha internasjonal erfaring når man skal søke om jobb etter endt studie. Dette gjelder spesielt for studier hvor man som ferdigutdannet skal jobbe med ulike kulturer innen reiselivsbransjen, politiske stillinger, skolesektoren og en rekke andre bransjer.

Personlig utvikling

I løpet av et opphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study (ekstern lenke) peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere/ha praksis på et annet språk enn norsk, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten til å reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre språkkunnskapen du allerede har.

Du vil i tillegg møte en rekke mennesker som har ulike kulturer og holdninger. Et utenlandsopphold er den perfekte mulighetenen til å få innblikk og kjennskap i en rekke ulike kulturer, normer og tradisjoner. 

Utvekslingsmuligheter

Hvilken mulighet du har til å reise på utveksling - når du kan reise, hvilke destinasjoner som er tilgjengelig og om du kan velge studie- og/eller praksisutveksling - avhenger av hvilket studie du går.

Dersom du ikke kan reise på utveksling i løpet av graden, eller ønsker å bygge videre på internasjonal erfaring, kan du søke om praksis etter endt grad innen Europa. Det er en perfekt mulighet til å tilegne deg internasjonal jobberfaring etter fullført studie, i tillegg til å motta et Erasmus+ stipend.

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt. I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen gi deg et annerledes akademisk miljø med annen type undervisning, og vil gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Et praksisopphold i utlandet kan gi deg et viktig innblikk i andre kulturers normer og holdninger. Ulike kulturer har ulike måter å utrykke ønsker, behag, smerte og andre følelser. Et praksisopphold er dermed essensielt for å kunne tilby best mulig bistant til mennesker fra ulike kulturelle og religiøse bakgrunner.

Utvekslingsstudenter som prøver tradisjonell antrekk for soldater
Foto: Kine M. Skjærvik, Sør-Korea