Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk

Spille, synge, skape, skrive, danse, formidle, forske, utvikle og lære. Har du en lidenskap for musikk som du ønsker å dele med andre? Dette studiet kombinerer musikkutøving og musikkpedagogikk i en masterutdanning som ruster deg for et kreativt og mangfoldig yrkesliv.

Studiested
Hamar
Studiet varer
5 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
300
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk er en masterutdanning som kombinerer musikkutøving og musikkpedagogikk, praksis og teori. Med musikk som masterfag fordyper du deg i utøving, formidling, skaping og produksjon. Samtidig trenes du i å lære bort musikk og i å bruke musikk i samspill med andre kunstfag og skolefag.

Studiet gir deg undervisningskompetanse i grunnskolen, videregående opplæring, kulturskolen, folkehøyskolen og det frivillige kulturlivet. Utdanningen har et bredt fokus på utvikling av yrkesrelevante musikalske, tverrfaglige og profesjonsfaglige ferdigheter.

Lærerne på utdanningen har høy kompetanse som utøvere, formidlere og forskere, og studiet samspiller med et aktivt kultur- og musikkmiljø på Hamar. Møteplassene, praksisarenaene og læringsformene er mange og varierte.

Hos oss kan du ha musikk som hovedfokus fra første studiedag og frem til ferdig doktorgrad dersom du ønsker det. Du blir del av et aktivt og utforskende musikkmiljø med stor bredde, høy kvalitet og mange utviklingsmuligheter.

Les mer om det nye studiet her.

Jobbmuligheter

Studiet er spesielt aktuelt for personer med interesse for og ferdigheter innen musikk og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innenfor musikk og lærerutdanning i samspill med andre fag.

Studiet kvalifiserer for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen og den videregående opplæringen (trinn 1-13). Den enkeltes fagvalg og innretning på utdanningen har betydning for hvilket trinn og skoleslag kandidaten kan ansettes på.

Videre retter studiet seg mot personer som ønsker å jobbe som lærere og ledere i kulturskolen og/eller folkehøyskolen.

Studiet er også aktuelt for personer som ønsker å jobbe som musikalske ledere, timelærere, utøvere og/eller freelancere i det frivillige kulturlivet og ellers i kunst- og kultursektoren.

Endelig kvalifiserer studiet for opptak til Ph.d-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet. Særskilte bestemmelser gjelder for søknad og opptak til doktorgradsutdanningen.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak eller særskilt vurdering.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Generell studiekompetanse og

  • minst 35 skolepoeng
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå (S1, S2, R1 eller R2)
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)
  • bestått opptaksprøve

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse på grunn av krav om 35 skolepoeng.

Studenter som velger matematikk som fag II eller III, må møte karakterkravet som gjelder for opptak til grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk har krav om opptaksprøve som må være bestått.

Opptaksprøven leveres digitalt og består av et egenerklæringsskjema. I skjemaet gjør søker rede for egen musikalske erfaring og kompetanse. Som vedlegg til skjemaet skal det sendes inn minimum 3 og maksimum 7 opptak (lyd og bilde) av eget spill/direksjon/komposisjon etter nærmere anvisning i skjemaet. Komposisjoner kan eventuelt dokumenteres ved partitur. Opptakene lastes opp etter nærmere anvisning på høgskolens nettsider. Både bredde- og spisskompetanse teller positivt.

Les mer om opptaksprøven og innlevering her

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en obligatorisk og integrert del av utdanningen gjennom 5 år. Praksis har et samlet omfang på 130 arbeidsdager som fordeler seg på grunnskole og videregående skole, samt kulturskole, folkehøgskole og/eller relevante institusjoner i kunst- og kulturlivet. Praksisen er veiledet, vurdert og variert.

Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens mangfoldige skole og kulturliv.

I vårsemesteret andre studieår kan du gjennomføre praksis i Tanzania ved Darajani Secondary School i Marangu, som ligger ved foten av Kilimanjaro. Gjennom et utvekslingsprosjekt kan du søke stipend for å ta praksis i Marangu.

I studiets tredje år kan du velge å studere et relevant språkfag i utlandet. Kravet er at språket er et undervisningsfag med læreplan i norsk grunnopplæring.

I studiets fjerde, eventuelt femte år, er det mulig for studenter å delta på musikkpedagogisk intensivkurs/konferanse i utlandet som del av fagmiljøets Nordplus-samarbeid.

Feltarbeid knyttet til masteroppgaven kan gjennomføres i utlandet avhengig av innretningen på prosjektet ditt.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder

Bilde av Stian Vestby
Studieprogramansvarlig