Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 samlingsbasert

Med denne utdannelsen får du ikke bare en variert og spennende arbeidshverdag, du blir også kvalifisert til verdens viktigste yrke! Denne graden er samlingsbasert.

Studiested
Hamar
Studiet varer
5 år
Studieform
Heltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
300
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanningen trinn 1 - 7 er en femårig utdanning på masternivå som gir deg kompetanse til å undervise på små- og mellomtrinnet. Den samlingsbaserte lærerutdanningen passer for deg som ikke har anledning til å følge daglig undervisning på studiestedet, men har rom for et heltidsstudium i hverdagen.

Det er en allsidig utdanning som gjør deg kvalifisert til å søke på en rekke ulike jobber, også utenfor utdanningssektoren. I grunnskolelærerutdanningen trinn 1 - 7 vil du blant annet få kunnskap om begynneropplæringen i grunnskolen og hvordan barn lærer.

Utdanningen gir deg faglig fordypning innenfor flere fagområder. Pedagogikkfaget står sentralt der du skal lære å bli en profesjonell og trygg lærer for fremtidens skole. Ved endt utdanning skal du ha god forståelse for hva som definerer god undervisning og hvordan du kan legge til rette for den enkelte elevs faglige og personlige utvikling. Du lærer å organisere og lede læringsprosesser og hvordan du utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.

Som lærer i grunnskolen vil du få mange og varierte oppgaver der du får brukt mange sider av deg selv. Læreryrket er spennende og krevende, men aldri kjedelig!

Jobbmuligheter

Du blir lærer og kan jobbe med elever i grunnskolens 1.-7.trinn.

Praktisk informasjon

Lærerutdanningen er et heltidsstudium over fem år, og organiseres med obligatoriske undervisningssamlinger på studiested Hamar og med nettstøtte mellom samlingene. Det er også obligatorisk veiledet praksis som du kan lese mer om i boksen praksis.

I de to første studieårene er det  firedagerssamlinger hver måned på studiested Hamar.

I 3. studieår blir det gitt samlingsbasert tilbud i undervisningsfaget samfunnsfag på høsten. Mens man i vårsemesteret velger en fordypning i et av undervisningsfagene man har hatt i 1. og 2. studieår. Fordypningen inneholder en FOU-oppgave. Norsk og naturfag tilbys som samlingsbasert, mens det er ukentlig undervisning i engelsk og matematikk.

De to siste årene veksles det mellom samlingsbasert undervisning i enkelte emner og campusbasert undervisning i andre emner. Dette innebærer ikke ukentlig undervisning på campus.

Studiemodellen finner du ved å klikke her

Samlingene i skoleåret 2021/22 blir:

Høst 2021: tirsdag - fredag i uke 33, 37, 42 og 48

Vår 2022: tirsdag - fredag i uke 3, 7, 13 og 19

I tillegg kommer eksamensdager.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer, som oftest 1P + 2P) fra videregående opplæring. Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til dette studiet på grunn av krav om 35 skolepoeng

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 110 dager fordelt over fem år. I tillegg legges fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen i første semester.

Praksis tilrettelegges i hovedsak i Innlandet, deler av Viken (tidligere Akershus) og Oslo. Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Praksis for studieåret 2021/22 er lagt til følgende uker:
44 (tilrettelagt observasjon), 45, 46 og 14, 16, 17, 18

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet:  https://www.inn.no/prosjektsider/praksis-i-laererutdanningene

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her:  https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/politiattest-og-erklaeringer/politiattest

Lurer du på noe om praksis? Kontakt Liv Oddny Røragen, Tlf: 62517710

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole.

I høstsemesteret i tredje studieår kan du reise på studieutveksling og ta emner hos våre partneruniversiteter. Det finnes gode fagtilbud hos mange av høgskolens Erasmus-partnere, for eksempel i Finland, Danmark og Belgia.

Et annet alternativ er å reise på et praksisopphold hos en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet i studiets sjette semester, for eksempel i Namibia, Zambia eller en rekke land i Europa.
 

Videre utdanningsmuligheter

Høgskolen i Innlandet tilbyr en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Studiet kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå.

Overflytting

Det er mulig å søke overflytting fra grunnskolelærer 1.-7.trinn ved andre skoler til oss etter fullført 3 år (180stp).

Les mer om overflytting her

Les hva studentene mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig

{{name}}
Praksiskoordinator