Bachelor i økonomi og administrasjon - Lillehammer

På de fleste arbeidsplasser er det behov for deg som kan økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. Studiet er allsidig og gir deg faglige kvalifikasjoner til å jobbe i en rekke ulike stillinger.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO + ENG
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel og bred plattform for videre studier og senere yrkesliv og karriere. Studiet er flerfaglig slik at du får opparbeidet en god innsikt innen de ulike fagområdene.

Studere på Lillehammer eller Rena?
Vi tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på Lillehammer og Rena. Studiestedene tilbyr ulike muligheter for valgfag og fordypninger, men begge gir samme grunnutdanning. Begge studiesteder tilfredsstiller kravene for videreutdanning på masternivå, som med riktige valgemner gir grunnlag for tittelen siviløkonom.

Gjennom fordypning i ulike valgemner får du mulighet til å sette et eget preg på studiet. På Lillehammer er det mulig å ta valgemner i ulike økonomifag og en fordypning innen Business Analytics (dataanalyse), som for eksempel Mikroøkonomi 2 og Big Data Analytics. Se studieplanen for flere aktuelle emner som kan inngå i utdanningen. Studiested Rena tilbyr valgemner innen digitalisering, service, ledelse, markedsføring og regnskap.

Jobbmuligheter

Bachelor i økonomi og administrasjon gir en bred grunnutdanning og kvalifiserer deg til jobber i en rekke ulike økonomiske og administrative stillinger i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.

Våre studenter har blitt rekruttert til jobber innen regnskap og controlling, revisjon, salg og markedsføring, innkjøp og finansiell rådgivning, prosjektledelse, riskikoanalyse, økonomisk styring og kontroll, samt eiendomsforvalning.

Aktuelle stillinger er bedriftsrådgiver, mellomleder, regnskapsfører, revisor, personalkonsulent, økonomikonsulent, butikksjef og markedsfører.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 42,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 39,6
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

I 5. semester kan du reise på utveksling til en av våre ulike utvekslingsdestinasjoner rundt omkring i hele verden. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet. 

Reiser du til en av våre europeiske universiteter kan du få et ekstra Erasmus+ stipend tillegg til støtten fra Lånekassen. Om må du betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen (delvis som stipend/lån).

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til Master i økonomi og ledelse:

Kombinasjonen av Bachelor i regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjonener kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Nina Hafstad
Studieveileder

Bilde av Guttorm Steig Gunstad
Studieprogramansvarlig