Siviløkonom

Ved Handelshøgskolen Innlandet kan du få tittelen siviløkonom ved å ta en mastergrad i økonomi og ledelse. Du kan velge mellom å ta studiet på heltid som fulltidsstudent, eller på deltid og samlingsbasert ved siden av jobb.

Portrettbilde av tidligere HINN-student Knut Vigdal Olsen

Knut ville bli siviløkonom - nå har han ansvaret for økonomien i Birken

I over 30 år har Knut jobbet for Birken på dugnad. Fullført master sikret han jobb i selskapet.

Portrettbilde av Administrerende direktør i Econa, Nina Riibe.

Mange dører åpnes som utdannet siviløkonom

Hos oss kan du utdanne deg til tittelen siviløkonom. Men hvordan er jobbmulighetene og lønnsnivået i bransjen?

Opptakskrav til siviløkonomutdanningene

Opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi administrasjon eller tilsvarende avsluttet utdanning. Utdanningen må tilfredsstille fagkravene tilsvarende Bachelor i økonomi og administrasjon/Bachelor i økonomi og ledelse, fra anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Det vil si at man må ha minst 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag som må dekke spesifikke fagkrav innenfor følgende intervaller:

  • Bedriftsøkonomiske fag (30 – 45 studiepoeng): finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering
  • Administrative fag (30 – 45 studiepoeng): markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi
  • Samfunnsøkonomiske fag (15 – 30 studiepoeng): makroøkonomi, mikroøkonomi
  • Metodefag (20 – 30 studiepoeng): matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode
  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 – 15 studiepoeng)  

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Tidligere utdanninger som er bygget på anbefalte planer fra NRØA dekker fortsatt opptakskravet.

Les mer om søknad og opptak