Siviløkonom

Ved Handelshøgskolen Innlandet kan du få tittelen siviløkonom ved å ta en mastergrad i økonomi og ledelse. Du kan velge mellom å ta studiet på heltid som fulltidsstudent, eller på deltid og samlingsbasert ved siden av jobb.

Portrettbilde av tidligere HINN-student Knut Vigdal Olsen

Knut ville bli siviløkonom - nå har han ansvaret for økonomien i Birken

I over 30 år har Knut jobbet for Birken på dugnad. Fullført master sikret han jobb i selskapet.

Portrettbilde av Administrerende direktør i Econa, Nina Riibe.

Mange dører åpnes som utdannet siviløkonom

Hos oss kan du utdanne deg til tittelen siviløkonom. Men hvordan er jobbmulighetene og lønnsnivået i bransjen?

Opptakskrav til siviløkonomutdanningene

Opptakskravet er bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende avsluttet utdanning. Utdanningen må oppfylle fagkravene til nasjonal anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon [1], dvs. at du må ha minimum 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. 90 av disse studiepoengene må dekke følgende faggrupper:

  • Metodefag (20 studiepoeng): matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode
  • Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng): makroøkonomi, mikroøkonomi
  • Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng): finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering
  • Administrasjonsfag (25 studiepoeng): markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi

Alle underkategorier må dekkes. Dersom du har en bachelor i økonomi og administrasjon fra et norsk lærested oppfyller du disse fagkravene.

De siste 30 studiepoengene må dekkes av emner innenfor alle de fire faggruppene.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

[1] Fagkravene følger kravene i nasjonal plan fra 17.10.2011. Disse fagkravene legges til grunn i opptaket i 2020 og 2021. UHR-økonomi og administrasjon vedtok ny anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon i november 2018. Det er sannsynlig at de nye fagkravene blir gjeldende i opptaket for Master i økonomi og ledelse (siviløkonom) fra 2022.