Institutt for kunstfag og kulturstudier

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Hamar og har 23 ansatte.

Instituttlederen heter Ingeborg Vestad

Institutt for kunstfag og kulturstudier leverer undervisningsressurser på faglærerutdanning i musikk, barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, PPU, årsstudium i musikk og masterprogram i kultur- og språkfagenes didaktikk.

I tillegg leverer fagmiljøet i musikk kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Fagmiljøet i musikk har omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet og har en forskergruppe i Kulturorientert musikkpedagogikk.

Instituttet består av 23 ansatte (19 årsverk) samt nær 25 timelærere, fordelt på tre fagområder: 17 ansatte i musikk, 4 i drama og 2 i formgiving.

Instituttet har 5 professorer/dosenter, 7 i andre førstestillinger, 8 høgskolelektorer og 3 stipendiater.