Master i kultur- og språkfagenes didaktikk

Dette er studiet for deg som ønsker å fordype deg i norsk, engelsk eller musikk. Du vil få innsikt i aktuelle problemstillinger i dagens samfunn og skole, og kvalifiserer deg til en Ph.D. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Studiested
Hamar
Studiet varer
2 eller 4 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Utdanningen tar opp aktuelle problemstillinger i dagens samfunn og skole. Studiet tilbyr fordypning i norsk, engelsk og musikk, og gir innblikk i diskusjoner og tradisjoner som er felles for kultur- og språkfagene.

Du får god innsikt i aktuelle kulturelle, språklige og estetiske spørsmål, og det er rikelig anledning til å reflektere rundt fagenes innhold og arbeidsmåter i lys av de utfordringene skolen står overfor.

Studiet tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet med fem obligatoriske samlinger på Hamar hvert semester.

Jobbmuligheter

Studiet gir fordypning i ett av skolefagene engelsk, musikk eller norsk. Det gir grunnlag for lektorkompetanse forutsatt at graden er en del av en lærerutdanning, og kvalifiserer for arbeid innen utdanningssystemet og i kultursektoren. Mastergraden kvalifiserer også for doktorgradsstudier.

Tidligere studenter arbeider blant annet som lærere i grunnskolen og videregående skole, som ledere i kultursektoren og som forskere.

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert med fem obligatoriske samlinger over to dager (torsdager og fredager) på studiested Hamar hvert semester. Mellom samlingene må studentene regne med omfattende egenstudier og aktivitet på digital læringsplattform. Heltidsstudenter må være til stede to hele dager på hver samling. Deltidsstudenter har undervisning sammen med heltidsstudentene, men tar færre emner hvert semester, og deltar 1 - 1,5 dag på hver samling.  

Samlingsdatoer for høsten 2022:

  • Torsdag og fredag i uke 34, 36, 40, 43, 45
 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er minimum en 3-årig lærerutdanning, bachelorgrad eller annen tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen fordypningsfaget du skal ha (engelsk, musikk eller norsk). Du dekker også fagkravet med 60 studiepoeng i faget du skal ha som fordypningsfag og 20 studiepoeng i et annet kultur- eller språkfag.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Hver fordypning og progresjon er presentert med eget søknadsalternativ i søknadsweb:

Norsk deltid  4461

Norsk heltid  4462

Musikk deltid 4470

Engelsk deltid 4471

Musikk heltid 4472

Engelsk heltid 4473

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Internasjonal erfaring og kompetanse er veldig spennende og gir i tillegg fordeler i arbeidsmarkedet. Datainnsamling eller feltarbeid for masteroppgaven kan derfor organiseres i utlandet.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Fakultet for lærerutdanninger og pedagogikk
 

Bilde av Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen
Studieveileder

Bilde av Inger-Kristin Larsen Vie
Studieprogramansvarlig