Kvalitet i undervisningen i høyere utdanning

Forskningsgruppene Kvalitet i høyere utdanning og Mediepedagogikk ved HINN ønsker å bygge videre på fjorårets forskningskonferanse, og inviterer med dette til konferanse om didaktikk og utvikling av kvalitet i undervisningen.

Illustrasjonsbilde

Meld. St.16, "Kultur for kvalitet i høyere utdanning" beskriver klare forbedringsområder i sektoren. Eksisterende kunnskap viser at studentene gjennom undervisningen blir for lite engasjert og stimulert til økt egeninnsats og refleksjon. Det fremkommer at undervisningen bærer preg av mye tradisjonell formidling og lite studentaktive læringsformer. Videreutvikling av studentaktive lærings- og vurderingsformer og økt kompetanse i digitale undervisningsformer og audiovisuell formidling i undervisning og læring er derfor strategiske valg i høgskolen sin strategi.

Forskergruppene Mediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning ønsker med konferansen å bidra til den kollektive samtalen om undervisningskvalitet slik at fremragende undervisning får økt oppmerksomhet og i konferansen vil forskere og fagtilsatte fra ulike institusjoner tematisere ulike sider ved undervisningen.

Klikk her for å melde deg på

Program og påmelding

Nærmere informasjon om påmelding til selve konferansen og program finner du her.

Viktige datoer

  • 26. august: Frist for å sende inn abstract
  • 12. september: Tilbakemelding på abstract
  • 17. oktober: Påmeldingsfrist - klikk her for påmelding
  • 24. oktober: Konferansen avholdes

Del gjerne med kollegaer som dere tror vil ha glede av å delta.

Kontaktinformasjon

Mediepedagogikk

Bilde av Yvonne Fritze
Professor
E-post
yvonne.fritze@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 17

Bilde av Anne Mette Bjørgen
Førsteamanuensis
E-post
anne.mette.bjorgen@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 72

Kvalitet i høgere utdanning

Bilde av Odd Rune Stalheim
Førsteamanuensis
E-post
odd.rune.stalheim@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 02

Emneord: forskningsformidling, lærerutdanning, pedagogikk
Publisert 30. mai 2022 17:08 - Sist endret 18. okt. 2022 15:03