Kvalitet i undervisningen i høyere utdanning

Forskningsgruppene Kvalitet i høyere utdanning og Mediepedagogikk ved HINN ønsker å bygge videre på fjorårets forskningskonferanse, og inviterer med dette til konferanse om didaktikk og utvikling av kvalitet i undervisningen.

Illustrasjonsbilde

Meld. St. 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning beskriver klare forbedringsområder i sektoren. Eksisterende kunnskap viser at studentene gjennom undervisningen blir for lite engasjert og stimulert til økt egeninnsats og refleksjon. Det fremkommer at undervisningen bærer preg av mye tradisjonell formidling og lite studentaktive læringsformer. Dette er noe Høgskolen i Innlandet har fokus på. Blant annet er videreutvikling av studentaktive lærings- og vurderingsformer og økt kompetanse i digitale undervisningsformer og audiovisuell formidling i undervisning og læring strategiske valg i høgskolen sin strategi.

Å høyne undervisningskvaliteten fordrer utvikling av en felles kultur som prioriterer systematisk arbeid med og krav til kvalitet i undervisningen og som har et kritisk blikk på og kriterier for å vurdere undervisning. Målet med å utvikle en kvalitetskultur er at studentene skal gjennomføre studiene og få en relevant utdanning preget av evne til omstilling. Kvalitet blir knyttet til gode læringsresultater og personlig utvikling hos studentene, relevante utdanninger og effektiv gjennomføring av studiene.

Forskergruppene Mediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning ønsker med konferansen å bidra til den kollektive samtalen om undervisningskvalitet slik at fremragende undervisning får økt oppmerksomhet og inviterer herved de som ønsker å presentere på konferansen til å sende inn et sammendrag på inntil 400 ord med frist 26. august. I forlengelsen av Høgskolens visjon, «Sterkere sammen», og vårt tverrfaglige fellesskap, er bidrag fra alle fakulteter velkomne. Sammendragene vil bli fagfellevurdert med tilbakemelding innen 12. september. Sammendrag sendes på e-post til odd.rune.stalheim@inn.no. Vi ser også for oss muligheten til å utvikle konferansebidragene til en antologi i etterkant av konferansen.

Formatet for presentasjonene vil være 20 min til presentasjon og 10 min til spørsmål og kommentarer. Nærmere informasjon om påmelding til selve konferansen og program kommer etter sommeren.

Viktige datoer

  • 26. august: Frist for å sende inn abstract
  • 12. september: Tilbakemelding på abstract
  • 03. oktober: Påmeldingsfrist
  • 24. oktober: Konferansen avholdes

Del gjerne med kollegaer som dere tror vil ha glede av å delta.

Kontaktinformasjon

Mediepedagogikk

Bilde av Yvonne Fritze
Professor
E-post
yvonne.fritze@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 17

Bilde av Anne Mette Bjørgen
Førsteamanuensis
E-post
anne.mette.bjorgen@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 72

Kvalitet i høgere utdanning

Bilde av Odd Rune Stalheim
Førsteamanuensis
E-post
odd.rune.stalheim@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 02

Publisert 30. mai 2022 17:08 - Sist endret 21. juni 2022 15:14