Institutt for bioteknologi

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Hamar.

Frøydis Myromslien er instituttleder.

Institutt for bioteknologi ligger på Hamar. Vi tilbyr bachelorutdanning i bioingeniørfag og masterutdanning i næringsrettet bioteknologi hvor du kan velge mellom en spesialisering i eksperimentell bioteknologi eller kommersialisering av bioteknologi.

Instituttet jobber tett med det bioteknologiske næringslivet i Hamarregionen (www.heidner.no). Instituttet har mange forskere som også er de aktive lærerne. Forskningen på instituttet er spesielt rettet mot reproduksjon av fisk og husdyr, anvendt molekylær og mikrobiell genetikk, bioprospektering og bioinformatikk.

Les mer om forskning innen bioteknologi.

Studier ved Institutt for bioteknologi: