Krympende samfunn - for planlegging og utviklingsarbeid i samfunn med forventet folketallsnedgang

Forskergruppa om krympende geografier og samfunn retter oppmerksomheten mot utfordringer og muligheter som oppstår i områder med nedgang og sterk aldring i befolkningen.

Etablert:
2021
Tilhørighet:
Handelshøgskolen Innlandet
Fagområde:
Politikk og samfunn

Hva forsker vi på?

Selv om Norges befolkning totalt sett øker, har befolkningen i 75% av distriktskommunene hatt folketallsnedgang de siste 20 år. En slik utvikling skjer også i de skandinaviske og europeiske land, og sterk grad av urbanisering er også et verdensomspennende fenomen.  I denne forskergruppa er hovedspørsmålet: Hvordan kan områder med kontinuerlig folketallsnedgang planlegge for utvikling av kommunen eller regionen med en sannsynlig folketallsutvikling som planleggingshorisont?  Kan vi planlegge for ikke-vekst og samtidig beholde et positivt blikk på disse samfunnene?  Vil en slik «realistisk planlegging» kunne være mer nyskapende og innovativ? Enkelt formulert; Hvordan planlegge for drift og mulig utvikling i samfunn med forventet folketallsnedgang?

Mer om forskergruppen

Temaene vi forsker på handler om forhold som; planlegging for alternative regionale og lokale utviklingsstrategier (realistisk planlegging), innovativ planlegging, strategier for resiliens (eller motstandsdyktighet i lokalsamfunn og regioner), bærekraftig utvikling, arealstrategier og tjenester. Forholdet til flerhushjem, deltidsinnbyggere, demokrati og myndiggjøring av aktører er også tema i forskergruppa.

Forskningsinnretningen er multi-disiplinær innenfor bl.a. planlegging, geografi, sosialantropologi og folkehelse. Gruppa samarbeider også med ‘praksisfeltet’ som kommuner, fylkeskommuner og KS.

Publikasjoner

Gruppa publiserer internasjonalt, nasjonalt og har eksternt finansierte forskningsprosjekter (bl.a RFFI, KDD).  Gruppas medlemmer driver en utstrakt formidlingsaktivitet. 

For eksempel;

Bråtå, Hans Olav (2020). Kommuner med befolkningsnedgang. - Hva sier forskningen om strategier, planer og tiltak, og hva er kunnskapsbehovet? Lillehammer: Høgskolen i Innlandet (Skriftserien nr. 17).

 

Hagen, A& Higdem,U (eds.) (2020). Innovation in Public Planning: Calculate, Communicate and Innovate. London, Palgrave Macmillan

Hagen, Higdem & Overvåg kommende artikkel 2022; Planning to meet challenges in shrinking rural regions. Towards innovative approaches to local planning. Fennia.

 

Ulla Higdem, (2021) – liten video «Selv med nedgang i folketallet kan livet på bygda være godt» https://www.inn.no/forskning/forskningsnyheter/selv-med-nedgang-i-folketallet-kan-livet-pa-bygda-.html?fbclid=IwAR2laqfmqaxCswasEdNXEY-1GktLfF-oeMCH1GVpEbM9pCd7kNYJxLFOvVs

Merethe Lerfald, Birgitta Ericsson og Ulla Higdem, (2022),  Ja, kommunen skal ville noe med fritidsboligutvikling https://www.gd.no/ja-kommunen-skal-ville-noe-med-fritidsboligutvikling/o/5-18-1524257?fbclid=IwAR2_7pq_Ee6qN6ibfwoxJqtqfd1yVr_oBmN1gXvdwwReXvMGxx_5wt1sxSY

«Forskertog» Aksel Hagen og Ulla Higdem, (2021) om Realistisk planlegging: https://www.youtube.com/watch?v=-9_6uhgQ-3s

Konferanser og arrangementer

Forskningsgruppa deltar på vitenskapelige og andre konferanser; som konferansen for planleggingsuniversiteter i Europa (planleggingsforskning) https://aesop2022.eu/, Nordisk geografikonferanse (NGM), https://www.ngm2022.fi/, og International Mountain Conference, https://www.imc2022.info.

Nettverk

Forskergruppa er med i den nordiske forskergruppen ‘Shrinking Societies’ som ledes av Josefina Syssner, Linköping universitet. Vi har etablert samarbeid med Universitetet i Østre Finland, det Karelske instituttet (Petri Kahila), EURAC-instituttet i Italia (Alperegioner) Thomas Streifeneder, Universitetet i Estland, Garri Raagmaa, Josefina Syssner UiL, og Universitetet i Tromsø, Toril Ringholm om «innovativ planlegging i områder med folketallsnedgang».