21 avlagte doktorgrader ved Høgskolen i Innlandet i 2021

I året som har gått har i alt 21 personer disputert ved HINN. – Dette er vi veldig fornøyd med, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. 

Peer Jacob Svenkerud

Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.

For Høgskolen i Innlandet er aktive doktorgradsprogram viktig for å bygge den faglige tyngden som skal til for å oppnå universitetsstatus. 

21 avlagte doktorgrader i 2021 betyr at høgskolen er godt i rute for å nå de målene som er satt av NOKUT, komiteen som skal vurdere den kommende universitetssøknaden. 

Høy aktivitet

Det har i år vært avholdt disputaser ved alle de fire ph.d.-programmene, og på flere av studiestedene. 

I desember ble også for første gang gjennomført en disputas innen fagområdet bioteknologi. 

Disputasene fordeler seg slik: 
•    Anvendt økologi og bioteknologi: 6 disputaser
•    Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling: 6 disputaser
•    Innovasjon i tjenesteyting: 5 disputaser
•    Profesjonsrettede lærerutdanningsfag: 4 disputaser

I tillegg har seks stipendiater og ansatte ved Høgskolen i Innlandet disputert ved andre institusjoner i året som har gått. 

– Jeg vil gratulerer alle de dyktige kandidatene med gjennomført ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Innlandet, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Omtale av alle årets doktorander finner du her

– Viktig for oss 

Dette er det andre året på rad det er over 20 disputaser ved HINN. I 2020 ble det avholdt 25. 

– Vi ser nå at vi stabiliserer oss på et høyt nivå. Prognosene våre viser at det kan bli enda flere i 2022.  Høy aktivitet på ph.d.-programmene er med å styrke universitetsambisjonen vår, sier Peer Jacob Svenkerud.

Rektoren forteller at det er flere doktorgradskandidater som er helt i innspurten på sitt forskningsarbeid, og det ligger an til flere disputaser på nyåret. Han sier en ny søknad til NOKUT vil bli sendt i 2022, trolig i løpet av første halvår. 

– Vi har nå en jevn produksjon på vel etablerte doktorgradsprogrammer. Vi ønsker oss flere stipendiatstillinger finansiert av Kunnskapsdepartementet for å kunne utdanne enda flere. Slik som det er nå henter vi inn mye av midlene fra eksternt finansierte forskningsprosjekter. Det er noe vi også må ha fullt fokus på fremover.

Kontakt: 

Bilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor
E-post
peer.svenkerud@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 06

Av Erlend Moe
Publisert 27. des. 2021 18:03 - Sist endret 27. des. 2021 18:03