Videreutdanninger for sykepleiere

Er du sykepleier og ønsker å ta en master eller videreutdanning? Da har vi flere tilbud for deg.

Anders Sæter på arbeidsplassen sin i sykepleieruniform

- Det jeg lærer trenger vi i kommunen min

Som nyutdannet sykepleier fikk Anders raskt jobb. Ønsket om faglig påfyll førte han tilbake til Høgskolen i Innlandet.