Videreutdanning i diabetes

Ønsker du å bli god på forebygging, behandling og oppfølging av diabetikere? Dette samlingsbaserte studiet passer for deg som jobber innen kommunehelsetjenesten. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte for studenten er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studiet skal gjøre studentene i stand til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelige kunnskap for å yte oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet. Studiet fokuserer hovedsakelig på type 2 diabetes og forebygging hos pasienter med diabetes.

Dette studiet retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper med autorisasjon som sykepleier (f.eks. sykepleiere, helsesøstre og jordmødre) som arbeider innen kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er autorisasjon som sykepleier og ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Du må laste opp attest/tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Hva koster det?

Studiet koster 15.500 kroner. I tillegg må du betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med diabetes, eksempelvis på sykehus, sykehjem, ulike behandlingsentra, institusjoner eller i eget hjem.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig