Utdanning for mangfold og bærekraftige levesett - nordiske perspektiver i global kontekst

Dersom du ønsker en tverrfaglig tilnærming til samfunnsaktuelle utfordringer, er dette et studiet for deg. Du vil øke kompetansen din om læringsprosesser for bærekraftig utvikling.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 semester
Studieform
Heltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
EN
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Høgskolen i Innlandet innehar UNESCO Chair i utdanning for bærekraftig levesett. I den sammenheng tilbyr HINN et studium rettet mot både internasjonale og norske studenter hvor fokus er nordiske perspektiv på mangfold og bærekraftig levesett i utdanning. Fagfornyelsen er et vesentlig aspekt ved dette.

Studiet er flerfaglig og tverrfaglig med bidrag fra fagmiljøene i naturfag, samfunnsfag og KRLE. Slik vil temaet mangfold og bærekraftig levesett belyses og diskuteres fra ulike akademiske ståsteder. Studiet utforsker nordiske tilnærminger til utdanning for bærekraftig utvikling og utdanning for globalt medborgerskap, hvor mangfold er sentralt. Studentene vil utforske aspekter ved kunnskap, ferdigheter og holdninger i sammenheng med temaene, samt fagdidaktiske aspekter gjennom fokus på studentaktiv læring. Undervisnings og arbeidsspråk er engelsk.

Studiet forbereder studentene til å være kritisk deltakende i den nordiske og globale diskursen om hvordan utdanne for mangfold og bærekraftig levesett.

Programmet er på bachelornivå. All undervisning, veiledning og undervisningsmateriell vil være på engelsk. 
 

Det går på fulltid i høstsemesteret, og består av tre emner på 10 studiepoeng hver:

  • Emne 1: Utdanning for bærekraftig samfunn og nordisk velferdsmodell
  • Emne 2: Utdanning og miljø
  • Emne 3: Globalt medborgerskap, kulturelt og religiøst mangfold: nordisk utdanningsperspektiv

Praktisk informasjon

Det legges opp til undervisning fire dager per uke, med noen unntak. I EDSL 2 blir det også noen ekskursjoner.

Tidsplan høst 2021 (info om høst 2022 publiseres så snart det er klart):

Studiet innledes med en tverrfaglige uke. Videre er undervises emnene i bolker slik:

  • Utdanning og miljø (EDSL 2)
  • Utdanning for bærekraftig samfunn og nordisk velferdsmodell (EDSL 1)
  • Globalt medborgerskap, kulturelt og religiøst mangfold: nordisk utdanningsperspektiv (EDSL 3)

Til slutt avsluttes studiet med en tverrfaglig uke.

Eksamen kommer i tillegg på slutten av semesteret.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Higher Education Entrance Qualification. Norwegian language proficiency is not required. 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan inngå som en del av grunnskolelærerutdanningen og som en del av en fri bachelor.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Tonje Hande Bakke
Studieveileder

Studieveileder