Støtte etter krise

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Februar
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. nov. 2021

Om utdanningen

Dette studiet gir deg som jobber i nødetater, er mannskap i frivillige hjelpeorganisasjoner eller i andre yrker som krever kollega- og/ eller kameratstøtte, mer kunnskap om traumers virkning på mennesker og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir tryggere i relasjons- og kommunikasjonsarbeid. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær og ha fokus på både økt forståelse og handlingskompetanse. "Det er lite som egentlig kan måle seg med samtalen med kollegaer som snakker samme språk".

I studiet vil du få kunnskap om ulike traumer, og hvilke reaksjoner dette kan gi akutt og på sikt. Du får kjennskap til individuelle og kulturelle faktorer som påvirker reaksjoner i etterkant av hendelser og kjennskap til relasjonens betydning i møte med mennesker som har vært utsatt for traumer. Du lærer å tilrettelegge for støttesamtaler med kolleger, å reflektere over egen kompetanse etter støttesamtaler, og hvordan du finner, vurderer og formidler informasjon for å hjelpe videre. Gjennom studiet blir du også bevisst behovet for å arbeide med forebyggende egenomsorg i rollen som hjelper.

Samlingsdatoer

Studiet foregår digitalt, og vil ha følgende samlingsdatoer våren 2022:

  • onsdag 2.februar
  • onsdag 23.februar
  • onsdag 16.mars
  • onsdag 6.april
  • onsdag 27.april

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist for studiet er 15.november.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet koster 6700 kroner. Du må også betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder