Støtte etter krise

Vil du lære om hvordan traumer påvirker mennesker? Dette digitale studiet passer godt for deg som jobber i nødetater eller er med i frivillige hjelpeorganisasjoner. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Februar
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. nov. 2021

Om utdanningen

Dette studiet gir deg mer kunnskap om traumers virkning på mennesker og gjør deg i stand til å bidra til holdningsutvikling, slik at personer som behøver oppfølging forhåpentligvis blir tryggere i relasjons- og kommunikasjonsarbeid. 

Jobber du i nødetater, er mannskap i frivillige hjelpeorganisasjoner eller i andre yrker som krever kollega- og/ eller kameratstøtte, passer studiet spesielt godt for deg. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær og har som mål å gi økt forståelse og handlingskompetanse hos studentene.

Studiet vil gi deg kunnskap om ulike traumer, og hvilke reaksjoner disse kan gi akutt og på lengre sikt. Du får kjennskap til individuelle og kulturelle faktorer som påvirker reaksjoner i etterkant av hendelser og kjennskap til relasjonens betydning i møte med mennesker som har vært utsatt for traumer.

Du lærer å tilrettelegge for støttesamtaler med kolleger, å reflektere over egen kompetanse etter støttesamtaler og hvordan du finner, vurderer og formidler informasjon for å hjelpe videre. Gjennom studiet blir du også bevisst på behovet for å arbeide med forebyggende egenomsorg i rollen som hjelper.

Samlingsdatoer

Studiet foregår digitalt og vil ha følgende samlingsdatoer våren 2022. Undervisning fra 18 - 21 på følgende dager: 

  • onsdag 2.februar
  • onsdag 23.februar
  • onsdag 16.mars
  • onsdag 6.april
  • onsdag 27.april

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfristen for studiet var 15.november 2021. Ønsker du å få varsel neste gang studiet åpnes for søking kan du fylle ut dette skjemaet.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet koster 6700 kroner. Du må også betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder