Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid

En fordypningsretning innen master i spesialpedagogikk som passer for deg som søker kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen med vekt på opplærings- og omsorgsfeltet.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Dette studiet/emnet omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Disse blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Slike arenaer kan være i pedagogiske støttesystemer som BUP, Statped, PPT eller utdanningsinstitusjoner som barnehage, grunnskole, videregående skole eller voksenopplæring. Perspektivene som tas opp omfatter individ-, gruppe- og systemnivå. Studiet/emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Temaer som behandles er:

  • Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
  • Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
  • Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
  • Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
  • Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
  • Etiske utfordringer i rådgiverrollen

Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert. Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, evaluering av kartlegging og utprøving. Det er krav til betydelig egenaktivitet under samlingene og mellom disse, blant annet ved litteraturstudier.  Det skal skrives et eksamensessay innenfor emnet.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med minst 80 studiepoeng innen pedagogikk. Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak.

Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller psykologi sammen med minst 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk i tillegg gir også grunnlag for opptak.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Christina Louise Börjesson
Studieveileder