Pedagogisk kompetanseutvikling

Med dette deltidsstudiet vil du få innsikt i egen tenking om pedagogisk arbeid på høgskolenivå, pedagogisk og didaktisk kompetanse, og refleksjoner om og utvikling av egen pedagogisk virksomhet.

Studiested
Varierer, se info om samlinger
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
1. okt. 2021

Om utdanningen

Kvalitetsreformen krever nye arbeidsformer, evalueringsformer, prosjekt og problembasert læringsfokus i høgskolen. Nye læringsformer og mer nærhet til den aktive student krever større pedagogisk kompetanse av høgskolens ansatte.

Høgskolene i Innlandet har etablert et høgskolepedagogisk nettverk for å imøtekomme disse kravene. Studiet i høgskolepedagogikk er et ledd i dette arbeidet.

Studiet skal kvalifisere ansatte i høgskolen, uten formell pedagogisk utdanning, for undervisnings - og formidlingsoppgaver. Målet er at deltakerne tilegner seg:

  • Pedagogisk og didaktisk kompetanse
  • Innsikt i egen tenkning om pedagogisk arbeid på høgskolenivå,
  • Kritisk forståelse av rammene for den pedagogiske virksomheten i høgskolen
  • Refleksjoner om og utvikling av egen pedagogisk virksomhet
  • Formelt grunnlag for å drive utviklingsarbeid i høgskolens organisasjon innenfor ulike områder som studieutvikling, evalueringsformer og kvalitet i undervisningen.

Den høgskolepedagogiske virksomheten handler om både å reflektere og handle pedagogisk. Gjennom studiets skal kursdeltakerne diskutere sentrale begreper og plassere seg selv i et høgskolepedagogisk bilde, i et spenn mellom idealer og realiteter, og utvikle sin egen undervisningsportefølje. Gjennom øvelser og praksis søker vi å utvikle en høgskolepedagogisk rolle der deltakeres læring og utvikling får en sentral plass.

Samlinger

Samlingstidspunkt for emne med oppstart i januar 2022:

20-21. januar: Nermo hotell, Øyer

17-18. februar: Campus Terningen

24-25. mars: Campus Hamar

20. mai: Campus Rena

8-9. september: Campus Evenstad

18. november: Campus Lillehammer

Søknadsfrist og opptak

Søk opptak
1. Avklar med din instituttleder om du bør søke opptak til studiet. Dernest søker du innen 1.oktober i Søknadsweb. Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb under "Våropptak 2022."

2. Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4041. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Ansatte fra HSV kan søke på eget studie med koden 4042 med søknadsfrist 10.9

 

 

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Utgifter til studiet knytter seg til kostnader i forbindelse med oppstartssamlingen samt utgifter til litteratur og reiseutgifter. Den enkelte oppfordres til å søke sin egen avdeling, institutt eller seksjon for å få dekket disse utgiftene.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig