Naturoppsyn

Naturoppsyn er sentralt i norsk naturforvaltning. Dette emnet vil gi deg gode kunnskaper innen sentrale tema knyttet til oppsynsvirksomhet i utmarksområder, både i privat og offentlig regi. Tema som inngår er strafferettslige og straffeprosessuelle regler, etterforskning og rapportskriving, miljø- og faunakriminalitet, med mer. 

Studiested
Evenstad
Studiet varer
3 mnd
Studieform
Deltid
Studiepoeng
7,5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
November
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
1. okt. 2021

Om utdanningen

Studiet gir studenten teoretisk bakgrunn og rolleforståelse tilstrekkelig for å kunne søke politimester om begrenset politimyndighet (BP).

Faglig sett inneholder del 1 en introduksjon til naturoppsynets ansvars- og virkeområder og studentene jobber med relevante miljølover og gjennomfører praktisk oppsyn i henhold til instruks.

I del 2 er det lagt vekt på viktige juridiske og politifaglige tema som begrenset politimyndighet, strafferett, straffeprosess, etterforskning og rapportskriving. I tillegg kommer sentrale tema som miljøkriminalitet, med særlig vekt på faunakriminalitet og kulturminner i skog og utmark

Praktisk informasjon

Det er lagt opp til 3 samlinger mandag til onsdag.

Uke 44 - 1.-3. november

Uke 46 - 15.-17. november

Uke 48 - 29. november - 1. desember

Eksamen i uke 49/50.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfristen  er 1.oktober.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med

{{name}}
Studieveileder