Motiverende intervju

Ønsker du å lære om hvordan du kan hjelpe mennesker som er i en endringsprosess? Studiet gir deg ferdigheter innen kommunikasjon som kommer til nytte i samtaler. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. mai 2022

Om utdanningen

Motiverende intervju er en metode som brukes i mange situasjoner, mye i helsevesenet. Studiet vil gi deg kompetanse til å bruke metoden i arbeid med mennesker, da hensikten er å gjøre deg i bedre stand til å gjennomføre samtaler. Målet er økt motivasjon for atferdsendring hos samtalepartneren som følge av samtalen.

Emnet skal gi en forståelse for endring og endringsprosesser, ferdigheter i kommunikasjonsmetode, evne til å styre samtalen mot forandring, håndtere motstand, utforske ambivalens og gi kompetanse i å gjennomføre samtaler som fremkaller den enkeltes motivasjon og ansvarlighet i egen endring og utvikling.

Om samlingene

Emnet gjennomføres på deltid og er nettbasert. Samlingene vil foregå digitalt, og består av forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, refleksjonsoppgaver, gjennomføring av samtaler og veiledning. Studentene møter tre samlinger à to dager. 

De ulike undervisnings- og læringsformene vil bidra til at studentene får teoretisk og praktisk kunnskap med temaene, i tillegg til at de får utforske egne ferdigheter i å bruke metoden. Studentene vil også få erfaring med hvordan metoden virker på seg selv.

Samlingsdatoer høsten 2022 er 

  • 29.-30.august
  • 19.-20.september
  • 24.-25.oktober
  • Eksamen leveres inn 21.november

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling og oppdrag" og "Fakultet for helse- og sosialvitenskap høst 2022". Søknadsfrist er 15.mai 2022.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet koster 11.300 kroner. Du må også betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder