Master i utdanningsledelse

Har du et mål om å øke din kompetanse knyttet til ledelse i kommunale og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner? Studiet er praksisorientert, tas på deltid og kan kombineres med jobb. 

Studiested
Hamar
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Studiet er en praktisk og profesjonsrettet mastergradsutdanning som skal bidra til å sikre kvalifisert ledelse i kommunale og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner. Studiets primære formål er å kvalifisere studentene til å utnytte formelle ledelsesfunksjoner for å bygge kollektiv kapasitet i egen organisasjon med tanke på utfordringene i norsk barnehage og grunnopplæring. Studentene skal få grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i ledelse og drift av pedagogisk forbedringsarbeid i skoler og barnehager.

Studiet legger stor vekt på tett integrasjon av eget praksisfelt med teori og norsk og internasjonal empirisk forskning. Studiet har en evidensbasert og praksisrettet profil, der studentene blant annet skal bruke data fra egen organisasjon i oppgaveløsning.

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert med fire obligatoriske samlinger på to og tre dager hvert semester. Mellom samlingene må studentene regne med egenstudier, oppgaver og aktiviteter på digital læringsplattform.

Datoer for samlingene 2MULPROF høstsemesteret 2022:

  • Samling 1: 23. og 24/8 
  • Samling 2: 14., 15. og 16/9
  • Samling 3: 19. og 20/10
  • Samling 4: 23., 24. og 25/11

7.12: 6-timers individuell skriftlig eksamen

Det tas forbehold om eksamensdatoen da denne må godkjennes administrativt før den blir endelig.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en lærerutdanning eller annen relevant fullført pedagogisk utdanning på minst 180 studiepoeng og minst tre års relevant yrkespraksis innen barnehage, grunnskole eller videregående opplæring. Man må også ha et nåværende ansettelsesforhold i en pedagogisk institusjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon

Du må laste opp følgende i søknaden din:

- dokumentasjon på 3års relevant yrkespraksis i utdanningssektoren. Det må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Om det ikke fremgår av attest/ tjenestebevis må du også dokumentere at du er ansatt i en pedagogisk institusjon

Opptaksordningen

Høsten 2022 vil det tas opp studenter til første studieår.

Høsten 2023 tas det kun opp søkere som har fullført Nasjonal Rektorutdanning, Styrerutdanning eller PPT-lederutdanning. Dette vil innpasses i første studieår, og erstatter de to emnene Styring og organisasjonsbygging (15 sp) og Ledelse for læring (15 sp).

 

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Det legges opp til et samarbeid med Aalborg universitet og Århus universitet om både forsknings- og utviklingsprosjekter og utdanningstilbud.

Videre utdanningsmuligheter

Studenter som fullfører Master i utdanningsledelse vil være kvalifisert til å søke opptak på avdelingens doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag eller eventuelt andre institusjoners doktorgradsprogrammer i utdanningsvitenskap.  

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Mette Marit Jenssen
Studieprogramansvarlig

Bilde av Solveig Westerheim
Studieveileder