Master i pedagogikk

Pedagogikk er faget for deg som ønsker å studere og forske på læring, kunnskapsutvikling, formidlingsoppgaver og kompetansehevingstiltak. Denne masteren er samlingsbasert.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
2-4 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Studiestart

Informasjon om studiestart finner du her.

Om utdanningen

Aldri før har kunnskap vært viktigere for samfunnsutviklingen. I kunnskapssamfunnet er det stort behov for personer som har innsikt i hvordan kunnskap blir til, hvordan den formidles, hvilke effekter den har og hvordan bruken av den kan vurderes og kritiseres. Pedagogikk er faget for deg som ønsker å studere disse prosessene og kan tenke deg å arbeide med læring, kunnskapsutvikling, formidlingsoppgaver og kompetansehevingstiltak.

Studiet gir innsikt og øving i vitenskapelig tenkning og i pedagogisk forskning. Studentene får anledning til å spesialisere seg innenfor ulike emner og forskningsområder i faget. Det kan eksempelvis være emner av teoretisk karakter innenfor pedagogisk filosofi og idéhistorie, eller emner knyttet til områder som skoleforskning, didaktikk og teknologi, barn og unges oppvekst og sosialisering eller voksnes læring. Underveis i studiet arbeider studentene med problemorienterte oppgaver innenfor de ulike emnene. Hvert av emnene avsluttes med en eksamen.

Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning eller førskolelærerutdanning/ barnehagelærerutdanning. Studiet er også egnet for deg som har en bachelor innen psykologi, som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk. Studiet vil gi deg gode forutsetninger for å drive kreativt utviklingsarbeid i offentlige eller private organisasjoner eller andre kontekster for læring. Studiet danner også basis for videre forskning i faget.

Jobbmuligheter

Masterstudiet i pedagogikk gir kompetanse for forskning og ulike typer pedagogisk arbeid innenfor offentlig og privat sektor i arbeidslivet. Ledelse og utviklingsarbeid innen organisasjoner, i næringslivet og i offentlige virksomheter, tilrettelegging for kompetanseutvikling og utredningsarbeid, forskning og undervisning på ulike nivå, er eksempler på arbeidsområder masterstudiet kvalifiserer for.

Studiet egner seg for studenter med spesiell interesse for og/eller erfaring fra arbeid med ulike former for opplæring, utdanning, oppdragelse og danningsprosesser. Dette kan dreie seg om for eksempel lærere, barnehagelærere og andre med profesjonsutdanninger med relevans for pedagogiske praksiser. Det kan også være for utøvere innen organisasjoner, bedrifter, fritidssektoren med flere. Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte pedagoger som kan jobbe på ulike områder og nivåer i samfunnet. Det skal gi kunnskaper og ferdigheter for personer i ulike fagstillinger, som ledere, rådgivere, eller utøvere innen pedagogiske området på lokalt, regionalt og sentralt nivå, eller som vil drive utviklingsarbeid innen pedagogiske felt.

Masteroppgaven kan bestemme hva du vil bli:

 • Masterstudiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode, og kan kvalifisere for videre forskerutdanning
 • Utdanningsansvarlig i bedrift, kommune eller fylke
 • Internasjonalt arbeid innen pedagogikk (barn, unge, voksne m.m)
 • PP-tjeneste
 • Skoleledelse eller barnehageledelse
 • Forlagsvirksomhet - lærebøker, kursmateriell m.m.
 • Profesjonell formidler - eks. museumspedagog
 • Forsker og underviser innen høyere utdanning
 • Profesjonell byråkrat i departement, fylke eller kommune (barn, unge, voksne m.m)
 • Undervisningsrelatert arbeid, for eksempel arbeid med etter- og videreutdanning, nettstudier m.m.
 • Veileder, coach
 • Og mye mer  

Praktisk info

Samlingsdatoer 

Timeplanen for høstesemesteret er søkbar i Timeedit fra 1. juni og for vårsemesteret fra 1. desember.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med minst 80 studiepoeng innen pedagogikk. Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak.

Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller psykologi sammen med minst 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk i tillegg gir også grunnlag for opptak.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Heltid eller deltid velges etter opptak.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Ta kontakt med studieleder for å sjekke dine utvekslingsmuligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Masterstudiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode, og kan kvalifisere for videre forskerutdanning.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Christina Louise Börjesson
Studieveileder