Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil digital ledelse og business analytics

Vil du bli siviløkonom og en leder som tar den digitale utviklingen på alvor? Dette masterstudiet gir deg dybdekunnskap i digitale verktøy og metoder, samt i strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring.

Studiested
Rena og Kongsvinger
Studiet varer
2-4 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Virksomheter står overfor en stadig raskere teknologiske utvikling, noe som skaper strategiske markedsmuligheter og utfordringer. Teknologiutviklingen og digitaliseringen gjør at store datamengder om kunder, markedet, og interne forhold i virksomheten blir lett tilgjengelig. Dette, sammen med kraftige og sofistikerte analyseverktøy, gjør at ledere kan få støtte til å gjøre kompliserte beslutninger om forretningsdriften som gjør det mulig å forbedre de strategiske posisjonene og de operasjonelle ytelsene.

Master i økonomi og ledelse med hovedprofil digital ledelse og business analytics utdanner siviløkonomer som har den tekniske og metodiske kompetansen som kreves for å støtte ledere og lede virksomheter under digital transformasjon. Kombinert med avansert kunnskap om markedsføring, strategisk ledelse og økonomistyring, gir hovedprofilen en anvendelig kompetanse som gir deg mulighet til å ta kontroll over egen karriere.

Obligatoriske krav
Det er obligatorisk frammøte på 50 prosent av hvert emnes underviste timer og det skal leveres obligatoriske oppgaver i hvert emne før hver studiesamling.

Samlingsdatoer

Samlinger
Samlingsdatoene for de som starter høsten 2021:
Heltid: 6.-8.sept, 13.-15.sept, 28.-29.sept, 12.-13.okt, 25.-27.okt, 1.-3.nov, 16.-17.nov, 23.-24.nov.
Deltid: 13.-15.sept, 12.-13.okt, 1.-3.nov, 23.-24.nov.

Studiested veksler mellom Kongsvinger og Rena. For de som går heltid undervises første semester på Rena. For de som går deltid undervises første og tredje semester på Rena. I øvrig semester foregår undervisningen på Høgskolesenteret i Kongsvinger. 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi administrasjon eller tilsvarende avsluttet utdanning. Utdanningen må oppfylle fagkravene til nasjonal anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon [1], dvs. at du må ha minimum ha 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. 90 av disse studiepoengene må dekke følgende faggrupper:

  • Metodefag (20 studiepoeng): matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode
  • Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng): makroøkonomi, mikroøkonomi
  • Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng): finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering
  • Administrasjonsfag (25 studiepoeng): markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi

Alle underkategorier må dekkes. Dersom du har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra et norsk lærested oppfyller du disse fagkravene.

De siste 30 studiepoengene må dekkes av emner innenfor alle de fire faggruppene.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Om fagkravene

[1] Fagkravene følger kravene i nasjonal plan fra 17.10.2011. Disse fagkravene legges til grunn i opptaket i 2020 og 2021. UHR-økonomi og administrasjon vedtok ny anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon i november 2018. Det er sannsynlig at de nye fagkravene blir gjeldende i opptaket for Master i økonomi og ledelse (siviløkonom) fra 2022.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd av høgskolen på grunnlag av emnebeskrivelser og pensumlister fra utenlandsk institusjon, samt uttalelser fra emneansvarlige innenfor relevante fagområder ved Høgskolen i Innlandet. Ett semesters opphold ved utenlandsk institusjon må gi tilsammen minimum 30 ECTS på masternivå. Valgemner må settes sammen slik at man samlet sett oppnår det antall studiepoeng innenfor hovedprofilen og støtteprofilen som er angitt i studieplanen og det søkes innpass for obligatoriske emner. Det kan utøves noe fleksibilitet i antall studiepoeng innenfor hver kategori så lenge de overordnede læringsutbyttene nås.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Masterstudiet, som er solid forankret i forskningsbasert kunnskap, kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere.

Transport- og overnattingsmuligheter

Transport og veibeskrivelse
Høgskolen i Innlandet - Rena
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

Overnatting
På Rena tilbys flere ulike alternativer til overnatting:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig