Master i karriereveiledning

Vil du videreutvikle din forståelse av karriereveiledning? Da passer denne fleksible mastergraden perfekt for deg. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Utdanningen har som mål å utvikle studentens personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i sitt i arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning.

Studiet er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer med å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for å videreutvikle sin kompetanse. 

Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Mastergraden forutsetter at du som student har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til stillingen som karriereveileder, samt andre stillinger i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering og/eller til videre forskerutdanning.

Utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse for å lede, utøve og utvikle karriereveiledning som fag- og praksisfelt i relasjon til personer, organisasjoner og institusjoner.

Praktisk informasjon

Utdanningen Master i karriereveiledning er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. For de som søker seg til Høgskolen i Innlandet vil undervisningen primært foregå på Lillehammer. For de som søker seg til Universitetet i Sørøst-Norge vil undervisningen primært foregå i Drammen. De to studiestedene samarbeider om deler av programmet og det kan forekomme undervisning på tvers i masterløpet.

Bredde- eller dybdemaster?

Master i karriereveiledning tilbys både som breddemaster (erfaringsbasert, 120 studiepoeng) og som dybdemaster (120 studiepoeng.) Undervisningen på fagemnet er felles, men opptakskravet er forskjellig. Kravene til masteroppgaven på bredde- og dybdemaster er også ulike. 

Breddemasteren passer for deg som ønsker en kortere og mer praksisrettet masteroppgave, og kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering.
Dybdemasteren gir større muligheter for teoretisk fordypning enn breddemasteren og kan kvalifisere direkte til videre forskerutdanning.

Studiet er et deltidsstudium, men det kan være mulig å ta to emner parallelt i enkelte semester. Som utgangspunkt gjennomføres samlingene med fysisk oppmøte på campus Lillehammer. Det kan komme mindre justeringer hvor deler av samlingene blir lagt om til digitale flater. 

Samlinger høst 2022

Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring (Emne 1)

29.-31. august, oppmøte den 29. kl.10:15, fysisk samling på studiested Lillehammer

29. september, kl. 10:00-13:30, digital veiledning

25.-28. oktober, fysisk samling på studiested Lillehammer

14.-28. november, hjemmeeksamen

Samlinger vår 2023

Karriereveiledning - prosesser og arbeidsmåter (Emne 2)

18.-20. januar, kl.10:15, fysisk samling på studiested Lillehammer 

13.-14. mars, fysisk samling på studiested Lillehammer

19.-21. april, fysisk samling på studiested Lillehammer 

2.-3. juni, muntlig eksamen

 

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskrav breddemaster (studiekode 3400)

Opptakskravet er en bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller relasjonsarbeid.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre

Opptakskrav dybdemaster (studiekode 3401)

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning innen profesjonsutdanninger innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Det gjøres løpende opptak av kvalifiserte søkere til antall studieplasser er fylt opp.

Les mer om søknad og opptak

Søk riktig

Dokumentasjon til breddemaster

Du må laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer for å dokumentere to års relevant yrkespraksis. Deltidsstillinger regnes om til heltid av oss.

I søknadsweb er de to fordypningene presentert som hvert sitt søknadsalternativ

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studenthistorier

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Julie Sikin Bhanji Jynge
Studieprogramkoordinator

Bilde av Ane-Gunhild Amirnejad
Studieveileder