Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Hvordan kan vi forbedre folkehelsen? Endring av livsstilsvaner og påvirkningsfaktorer for helse vil du lære mer om på dette tverrfaglige studiet.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO + ENG
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Å forbedre folkehelsen og redusere sosiale ulikheter med bakgrunn i helse står sentralt blant politiske ledere og andre samfunnsaktører verden over. Folkehelse som fagfelt er opptatt av å ivareta og fremme helse, samt forebygge sykdom og lidelse gjennom organisert innsats fra samfunnets side. Dette har fått økt oppmerksomhet og betydning blant en rekke ulike aktører innenfor mange fagfelt. 

Dette tverrfaglige studiet er utformet for å imøtekomme et økende behov for kompetanse innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot befolkningens behov og ønsker for bedre helse. Målet er å utvikle studentene til, gjennom kritisk tenkning og aktiv deltakelse, å få forståelse for påvirkningsfaktorer for helse, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes knyttet til å fremme og ivareta befolkningens helse.

Studentene vil etter endt utdanning ha tilegnet seg allsidig og teoretisk kunnskap om folkehelse, som de kan benytte til å påvirke utvikling av politikk, programmer og tiltak på en kunnskapsbasert måte. Se samlinger her.

Dette studiet kan også tas på deltid over tre år. Studenter som ønsker deltidsløsningen søker på heltidstilbudet, og får en individuell tilpasning av utdanningsplanen etter studiestart.

Jobbmuligheter

Master i folkehelsevitenskap kvalifiserer for arbeid i offentlige, frivillige og private organisasjoner som arbeider med helsefremmende arbeid. Masteren er spesielt relevant for stillinger som arbeider med dannelse og endring av fysiske aktivitetsvaner, for eksempel i stat, fylkeskommuner eller kommuner, idrettsorganisasjoner og treningssentre.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen helse-, idretts- eller pedagogiske fag.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Andre semester er lagt opp med mulighet for utenlandsopphold. Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, har avtaler med flere institusjoner som har tilbud innen folkehelse, blant annet University of Chester. Utveksling til andre institusjoner kan også være aktuelt. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre utdanningsmuligheter

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norske eller internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Postmottak HSV på postmottak-hsv@inn.no 

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieprogramansvarlig
E-post
patrick.johansen@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 83

{{name}}
Studieveileder
E-post
ingrid.hagen@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 40