Kognitiv terapi

Ønsker du å hjelpe mennesker med motivasjon til egenmestring? Dette studiet gir en grundig innføring i kognitiv terapi som metode. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Fleksibel
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Studiet gir en grunnleggende innføring i metoden kognitiv terapi. Forskning viser til gode resultater for kognitiv terapi, men at det også forutsetter at man har teoretisk kunnskap om det og god trening i å anvende det i praksis. Det vil derfor legges vekt på stor egenaktivitet i dette studiet, og det forutsetter at studentene jobber med mennesker i en egnet arbeidssituasjon.

Målet er at du skal kunne anvende kognitiv terapi selvstendig i din arbeidshverdag etter fullført studium. Du vil da ha kompetanse til å kunne gjennomføre samtaler med en kognitiv terapeutisk tilnærming som motivasjon til egenmestring av utfordrende livssituasjoner, og forståelse for når denne tilnærmingen kan benyttes.

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor, som jobber med mennesker, både voksne og barn, som er i utfordrende livssituasjoner. Det kan for eksempel være helse– og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, ansatte i frisklivssentraler og pedagoger. 

Samlinger

Studiet gjennomføres med 3 samlinger over 2 dager. Samlingene er digitale.

Søknadsfrist og opptak

Vi planlegger nytt kull i 2023, men oppstart er ikke avklart enda. Opptakskravet er bachelor innen helse/sosialfag eller pedagogiske fag eller annen relevant 3-årig utdanning på tilsvarende nivå. 

Ønsker du å motta varsel neste gang dette studiet åpnes for søking kan du melde deg på for dette her.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet koster 14.700 kroner, i tillegg må du betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder