Årsstudium i bedriftsøkonomi

Et fulltidsstudium for deg som ønsker se om økonomiutdannelse er noe for deg. Du vil få en innføring i økonomiske- og administrative fag på høgskole- og universitetsnivå.

Studiested
Rena
Studiet varer
1 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

I dagens næringsliv og i offentlige virksomheter er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskole- og universitetsnivå i økonomi og administrasjon. Vi finner kompetansebehovet i alle bransjer og på flere nivå. Et heltids studium i bedriftsøkonomi vil gi deg en innføring i grunnleggende regnskap, økonomistyring og organisasjonsforståelse.

Årsstudiet kan være en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi men er også et godt utgangspunkt for videre studier. Studiet er på heltid med undervisning på studiested Rena. 

Jobbmuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

 

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Et årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg mulighet til å fortsette dine studier mot en bachelorgrad, både et 3-årig bachelorstudium og en fri bachelorgrad. 

Med en Bachelor i økonomi og administrasjon eller Bachelor i regnskap og økonomirådgivning kan du fordype deg enda mer i økonomi og administrasjon eller regnskap og økonomirådgivning. Emner fra årsstudiet utgjør alle emnene første år av disse to bachelorgradene. 

Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette på siviløkonomstudier ved Høgskolen i Innlandet eller ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Påbygging i økonomi og administrasjon utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. 

Velg riktig valgemne

Om du ønsker å søke deg videre inn på Bachelor i økonomi og administrasjon bør du velge valgemnet Informasjonskompetanse og metode. Dersom du ønsker å søke deg videre inn på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning bør du velge valgemnet Rettslære. 

Med riktig valg av valgemne vil årsstudiet tilsvare første året en av disse bachelorgradene. Det vil si at du etter tildelt studieplass og ved studiestart kan søke om å få innpasset fullførte emner fra årsstudiet inn i din utdanningsplan og begynne på andre studieår i bachelorutdanningen. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig