Seminar: Digitalisering og inkluderende praksiser

I dette tverrfaglige seminaret setter vi et kritisk søkelys på digitalisering og inkludering.

(Tegning av Jessica B. P. Hansen)

(Tegning av Jessica B. P. Hansen)

Seminaret arrangeres av HINN ved Kristin Vold Lexander og Espen Stranger-Johannessen i samarbeid med Jessica B. P. Hansen fra Høgskolen i Østfold.

Ny teknologi utvikles og tas i bruk for å løse varierte oppgaver i samfunnet og digitaliseringsprosesser finnes i flere sammenhenger og i mange former. For eksempel kan teknologi tas i bruk for å legge til rette for deltakelse for flere på flere arenaer: videoteknologi skal sikre personer tilgang til offentlige tjenester uavhengig av språklig bakgrunn, avatar-roboter medierer klasseromsundervisning til syke barn som må være hjemme, dataspill brukes i spesialundervisning, og robotiske kjæledyr introduseres i omsorgen for eldre og personer med demens. Fra et samfunnsperspektiv foreslås ofte digitalisering som en løsning på flere problemer, men hvordan tar vi i bruk teknologien i ulike aktiviteter og virksomheter? 

I dette tverrfaglige seminaret setter vi et kritisk søkelys på digitalisering og inkludering. Inkludering omhandler blant annet politikk benyttet av myndigheter for “å endre eller forbedre skoler, arbeidsplasser, boligsituasjon eller andre samfunnsinstitusjoner for å justere disse i møtet med menneskelig mangfold..." (Haualand, 2017, s. 317, vår oversettelse). Begrepet er i seg selv ikke helt uproblematisk, blant annet fordi det er uklart hvem slike tiltak er rettet mot – hvem er det tiltakene rettes mot? Er det myndigheter, politikere eller individer som skal inkluderes (ibid)?.

Et annet spørsmål er ansvaret for inkluderingen. I regjeringens integreringsstrategi 2019-2022 står det at for å oppnå “integreringsløftet” kreves “først og fremst” “innsats fra den enkelte selv”, i dette tilfellet innvandreren (Kunnskapsdepartementet 2018). I seminaret utforsker vi kritisk inkluderende praksiser, det vil si inkludering som sosial praksis, knyttet til digitaliseringsprosesser, sett fra ulike perspektiver. Hvilke forventninger har vi til teknologien og hvordan påvirker disse bruken av teknologien? Hvordan tas digitale verktøy i bruk i inkluderende praksiser og fører de til en faktisk opplevelse av inkludering? Er det slik at antakelsen om at «alle» har tilgang til teknologi og digital litterasitet i praksis kan forhindre deltakelse og føre til ekskludering, i tillegg til digitalt utenforskap? 

Klikk her for å se programhefte for seminaret.

Praktisk informasjon

Påmelding: Digitalization and practices of inclusion (19 October 2022) - Nettskjema

Påmeldingsfrist 12. oktober 2022

Sted: Møterom 2M227, Midtbyen og på zoom. Seminaret vil foregå på engelsk.

Kontaktinformasjon

Bilde av Kristin Vold Lexander
Forsker
E-post
kristin.lexander@inn.no

Førsteamanuensis
E-post
espen.strangerjohannessen@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 67

Publisert 2. sep. 2022 12:29 - Sist endret 28. sep. 2022 10:29