Urfolkskonferansen 2023

Forskningsgruppene Flerkulturelt mangfold i utdanning (DivE) og Studier i profesjon, læring og politikk (SPLP) ved Høgskolen i Innlandet inviterer med dette til en nasjonal urfolkskonferanse fredag 10. februar 2023.

Fra åpningen av en av de tidligere konferansene. (Foto: HINN)

Fra åpningen av en av de tidligere konferansene. (Foto: HINN)

Forskningsgruppene DivE og SPLP ved Høgskolen i Innlandet inviterer for tredje år på rad til en digital forskningskonferanse om samiske perspektiver i opplæring og utdanning fredag 10. februar 2023. Konferansen er en del av at Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandets arbeid for å styrke samiske perspektiver i sine lærerutdanninger.

Konferansen vil åpnes med et plenumsforedrag av førsteamanuensis Hanna-Máret Outakoski (Universitetet i Tromsø og Universitetet i Umeå). Dagen avsluttes med et plenumsforedrag av førsteamanuensis Hege Merete Somby (Høgskolen i Innlandet og Sámi allaskuvla) med tittelen: «Kan vi lykkes med inkluderende opplæring for samiske elever i norsk opplæring?». Les sammendrag fra dette keynoteforedraget nederst på siden.

Vi inviterer herved forskere som ønsker å presentere på konferansen til å sende inn et sammendrag på inntil 400 ord med frist 20. november. Sammendragene vil bli fagfellevurdert og alle vil få en tilbakemelding på sammendraget sitt innen 15. desember. Sammendraget leveres med påmelding til Urfolkskonferansen 2023 på denne lenken.

Formatet for presentasjonene vil være 20 min til presentasjon og 10 min til spørsmål og kommentarer. Presentasjonene kan enten være på engelsk eller på et skandinavisk språk. Pass på å registrere språk for presentasjonen din når du sender inn sammendrag. Konferansen vil være digital og gjennomføres på Zoom.

Call for paper

Vi inviterer herved forskere som ønsker å presentere på konferansen til å sende inn et sammendrag på inntil 400 ord med frist 20. november. Sammendragene vil bli fagfellevurdert og alle vil få en tilbakemelding på sammendraget sitt innen 15. desember. Sammendraget leveres med påmelding til Urfolkskonferansen 2023 på denne lenken.

Formatet for presentasjonene vil være 20 min til presentasjon og 10 min til spørsmål og kommentarer. Det vil væreåpent for at presentasjoner kan holdes på engelsk pga pågang fra internasjonale forskere. Pass på å registrere språk for presentasjonen din når du sender inn abstract. Konferansen vil være digital og gjennomføres på zoom.

Viktige datoer:

20. november: Frist for å sende inn sammendrag

15. desember: Tilbakemelding fra fagfellene

10. februar:      Urfolkskonferansen avholdes digitalt

Vennlig hilsen arrangementskomiteen

Bilde av Hege Merete Somby
Førsteamanuensis
E-post
hege.somby@inn.no
Telefon
+47 62 51 72 82

Bilde av Jonas Yassin Iversen
Postdoktor
E-post
jonas.iversen@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 55

Instituttleder
E-post
christina.molstad@inn.no
Telefon
+47 62 51 72 90

Mer om forskergruppene

Kan vi lykkes med inkluderende opplæring for samiske elever i norsk opplæring?

Keynote Hege Merete Somby

Til tross for at den norske grunnopplæringen i økende grad anerkjenner samiske rettigheter og samene som urfolk, gjenstår fremdeles spørsmålet om hvordan vi kan tilby en inkluderende opplæring for samiske elever ved å anerkjenne samiske kulturer i opplæringen. Kunnskapsløftet 2020 anerkjenner, for første gang, samene som et urfolk og forankrer deres rettigheter i International Labour Organization [ILO] konvensjon nr. 169 On the rights of tribal and Indigenous peoples (ILO, 1989).

Men til tross for at samiske perspektiver er løftet frem i læreplanen, fører ikke det nødvendigvis undervisning om samiske perspektiver til inkludering av samiske elever i norsk skole. Inkludering som fenomen er mye omdiskutert i forskningsfeltet, det er imidlertid enighet om at konseptet dreier seg om praksiser som fellesskap, deltakelse, medvirkning, nytte, lik tilgang, kvalitet, likeverdighet og rettferdighet (se eksempelvis Haug, 2017).

I denne presentasjonen vil jeg redegjøre for premissene for en inkluderende opplæring og drøfte hvordan undervisning for og om samiske problemstillinger i den obligatoriske opplæringen står i fare for å opprettholde en stereotypisk fremstilling av det samiske folk. Jeg vil avslutte med å foreslå en ny tilnærming for hvordan vi kan lykkes med en inkluderende opplæring for samiske barn ved å vende mot «opplæring for alle» (jf. Jomtien-erklæringen) ved hjelp av «a relevant curriculum that can be taught and learned in a local language and builds upon the knowledge and experience of teachers and learners” (UNESCO, 2000; 17).

Emneord: urfolk, mangfold
Publisert 23. juni 2022 10:31 - Sist endret 1. nov. 2022 09:37