Teaching and Learning in Physical Education (TLPE)

TLPE skal drive forskning for og med praksisfeltet, både i skolen og UH-sektoren. TLPE skal være en viktig kunnskapsformidler av kvalitativt god forskning innen utdanningsvitenskapelige perspektiv på kroppsøving, kroppsøvingslærerutdanning og kroppslig læring, nasjonalt og internasjonalt.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Helse, idrett og velferd

Forskergruppen har følgende ambisjoner

  • Gruppen skal være en viktig kunnskapsformidler av kvalitativt god forskning innen utdanningsvitenskapelige perspektiv på kroppsøving, kroppsøvingslærerutdanning og kroppslig læring, nasjonalt og internasjonalt
  • Gruppen skal drive forskning for og med praksisfeltet, både i skolen og UH-sektoren
  • Gruppen skal med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om kroppsøving og kroppsøvingslærerutdanning, være politisk engasjert ved HINN og i samfunnet forøvrig
  • Gruppen skal være en sentral aktør i de utdannings- og idrettsvitenskapelige miljøene ved HINN
  • Gruppen skal gjennom sin forskningsaktivitet bidra til forskningsbasert utdanning ved HINN
  • Gruppen skal jobbe for å utvide sine forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt
  • Gruppen skal være et godt sted å jobbe.

Hva forsker vi på?

I TLPE er vi opptatt av problemstillinger som omhandler undervisning og læring innen kroppsøving, kroppsøvingslærerutdanning og kroppslig læring. Målet med forskningen er å bidra til kunnskapsutvikling som kan utvikle praksis, til det beste for elever i skolen og studenter under utdanning.

Mer om forskergruppen

Ved siden av å publisere i vitenskapelige kanaler ønsker vi også at våre forskningsresultater skal nå ut til publikum utenfor akademia, derfor formilder vi vår forskning jevnlig på bloggen kroppsøvingsforskning.no. Våre innlegg blir ofte publisert på forskning.no også.

 

Konferanser og arrangementer

Forskningsgruppen arrangerer også årlig en metodekonferanse innen kvalitativ kroppsøvingsforskning.  Temaet i 2018 var aksjonsforskning. I 2019 var tematikken observasjon som metode, og i 2021 satte vi fokus på analyse av kvalitative data. I 2022 er temaet «Fra idè til internasjonal publisering innen kroppsøving». Trykk her for mer info årets konferanse.

Nettverk

Nasjonale nettverk: Samarbeidsprosjekter med forskere fra OsloMet, Universitetet i Agder, Universitetet i Sør-Øst Norge, Høgskolen på Vestlandet, Norges idrettshøgskole, NTNU, Høgskolen i Østfold, Elverum kommune, Innlandet fylkeskommune

Internasjonale nettverk: Örebro Universitet, Auckland University, Linnéuniversitetet, Loughborough University