BAM! - Bransjestudier innen audiovisuelle medier

BAM! - Bransjestudier innen audiovisuelle medier er en forskningsgruppe ved Høgskolen i Innlandet.

Etablert:
2019
Tilhørighet:
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Fagområde:
Film, TV og digitale medier

Gruppen har følgende ambisjoner:

  1. Bidra med forskningsbasert kunnskap om de norske film, TV og spillbransjene fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kunnskapen kan nyttiggjøres av forvalting og produksjonsmiljøer.
  2. Synliggjøre høgskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) som en tydelig aktør innen bransjestudier både på nasjonalt og internasjonalt plan.
  3. Ha en ledende posisjon i et nettverk som forsker på den norske film, tv, og spillbransjen
  4. Skape aktive møteplasser med den norske film, tv og spillbransjen

Hva forsker vi på?

Gruppen tar for seg de ulike aspektene ved produksjon og distribusjon av spill, film, TV og andre beslekta audiovisuelle medier.

Mer om forskergruppen

Pågående prosjekter

Antologi om den norske film-, tv- og spillbransjen