Ole Christoffer Haga

Førstelektor

E-post
ole.haga@inn.no

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Institutt for spillutdanninger – Spillskolen
Studiested Hamar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum