Jubel for nye doktorgradsprogram

Torsdag fikk Høgskolen i Innlandet godkjent to nye doktorgradsprogram av styret i NOKUT. Da var gleden stor hos de som har jobbet med å få til dette.

Bilde av Karin Julsrud og Ingrid Guldvik foran en glad gjeng med tomlenee i været

GLAD GJENG: Karin Julsrud (t.v.) og Ingrid Guldvik foran noen av de som har vært med på å få på plass de to nye ph.d.-programmene ved Høgskolen i Innlandet.

Foto: Ole Martin Ringlund, INN University

De to nye ph.d.-studiene har fått navnene «Helse og velferd» og «Kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer».

De skal høre hjemme på Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) og på Den norske filmskolen (DNF).

– Stor glede! Dette er noe vi har jobbet for å få til i snart tre år og vi ser frem til å komme i gang med programmet for alvor, sier dekan på filmskolen, Karin Julsrud.

–  Nå er vi rett og slett lykkelige over å ha fått så positive tilbakemeldinger fra sakkyndig komite i NOKUT. Vi har lykkes med noe mange av oss har jobba med over lang tid. Det kjennes godt, sier avtroppende dekan på HSV, Ingrid Guldvik.

– Vi gratulerer Høgskolen i Innlandet med sine to nye doktorgradsprogrammer. Akkreditering av doktorgradsprogrammene innebærer også at HINN får fullmakt til å selv akkreditere studier på masternivå innen de samme fagfeltene, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Betyr mye

Høgskolen i Innlandet hadde før torsdagens styremøte i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) fire doktorgradsprogram.

Etter det positive vedtaket i styret kan høgskolen nå tilby fem ph.d.-studieprogrammer som fører frem til den høyeste formelle utdanningen du kan få i Norge.

Programmet «Helse og velferd» skal erstatte dagens ph.d.-program «Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling» (BUK), mens ph.d.-programmet på filmskolen er flunkende nytt.

– Det er første gang NOKUT behandler en søknad om et slikt program, så det er spennende og egentlig historisk, og også en viktig anerkjennelse av filmskolens fagmiljø, forteller Karin Julsrud.

–  Hva betyr dette for dere?

– Det vil skape ny og spennende aktivitet hos oss. Både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er det viktig at vi innenfor filmfeltet kan tilby utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid på nivå med andre kunstfelt innen utdanning, sier Julsrud. 

Filmskolens ph.d.-program har fått en midlertidig dispensasjon fra mengdekravet for full-skala program ut 2024.

Viktigheten av dagens vedtak bekreftes også på HSV.

– Nå får vi et ph.d.-program hos oss som dekker alle fagområdene på fakultetet, både i Elverum og i Lillehammer. Forskergruppene får et faglig løft, vi får stipendiater på flere fagområder, våre forskere får være veiledere for stipendiater og vi kan akkreditere bachelor- og masterprogram på eget fakultet, forteller Ingrid Guldvik. 

Gjør høgskolen bedre

Rektor Peer Jacob Svenkerud er svært glad for vedtaket i NOKUT. (Foto: HINN)

Det er ikke bare på filmskolen og på HSV gleden er stor etter dagens vedtak i NOKUT-styret.

– Dette er en merkedag både for høgskolen og ikke minst for de to fakultetene, sier rektor på høgskolen, Peer Jacob Svenkerud.

Og han fortsetter.

– Dette er en bekreftelse på den faglige kvaliteten vi har innenfor disse fakultetene, og etter mitt skjønn en stor anerkjennelse for høgskolen generelt og for fagmiljøene spesielt.

Og ikke minst. Rektor tror vedtaket fra NOKUT-styret i dag kan ha betydning for søknaden om å bli universitet som blir sendt i løpet av året – til NOKUT.

– Å få denne akkrediteringen er selvsagt viktig for prosessen vi er inne i nå for å få status som universitet, forteller Peer Jacob Svenkerud. 

Mange som har bidratt

Søknadsprosessen har som nevnt gått over flere år og det har vært lagt ned en stor mengde arbeid fra svært mange i denne perioden.

Dekanen på filmskolen vil trekke fram spesielt en person i dette arbeidet.

– Uten nyansatt ph.d.-leder fra høsten 2020, Trond Lossius, tror jeg neppe vi hadde kommet i mål!

Julsrud trekker også frem samarbeidet med andre avdelinger på høgskolen for at filmskolen i dag skriver historie med eget doktorgradsprogram.

– Vi har hatt god støtte fra forsknings- og studieavdelingen, biblioteket og rektoratet og er glade for at kunstnerisk utviklingsarbeid nå er en tydeligere del av høgskolens forskningsstrategi, sier hun.

Ph.d.-programmet i helse og velferd skal samarbeide med blant annet kommunene i Innlandet, Sykehuset Innlandet, frivillige organisasjoner m.fl. når de nå setter i gang. Og – det skal samarbeides skikkelig på tvers innad på høgskolen. 

– Utfordringen vår har vært å samle forskere fra helse-, sosial-, folkehelse- og idrettsvitenskap inn under en felles tverrvitenskapelig overbygning som ph.d.-programmet vil være. Vi opplever nå at fagmiljøene står bak programmet og er svært klare for oppstart, forteller Ingrid Guldvik.   

Setter i gang om kort tid

De som er tilknyttet dagens doktorgradsprogram BUK får selvsagt gjøre seg ferdig med arbeidet sitt der, men det kommer ikke til å gå mange ukene før man er i gang med det nye programmet «Helse og velferd».

– Vi er klar til å starte opp med første emne i vitenskapsteori og metode etter påske. Og vi har mange stipendiater som er i startgropa for ph.d.-arbeidet sitt. Det er mye energi og engasjement omkring oppstart av både obligatoriske og valgfrie emner i studieåret 2022/23, sier Guldvik.

Også på filmskolen er de mer enn klare til å sette i gang.

– Vi får henvendelser nesten daglig, så det er stor interesse i filmfeltet for programmet som vi nå etablerer. Dette blir spennende! avslutter Karin Julsrud.

Nå sendes vedtaket i NOKUT til departementet som gjør endelig vedtak før det styrebehandles ved HINN. 

Kontakt:

Karin Julsrud, Den norske filmskolen
E-post: karin.julsrud@inn.no
Telefonnummer: 61 28 83 24 / 918 82 492

Ingrid Guldvik, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
E-post: ingrid.guldvik@inn.no
Telefonnummer: 61 28 80 59 / 938 43 072

Peer Jacob Svenkerud, rektor Høgskolen i Innlandet
E-post: peer.svenkerud@inn.no
Telefonnummer: 62 43 04 06 / 915 54 368

Emneord: doktorgrad, ph.d., NOKUT Av Ole Martin Ringlund
Publisert 10. feb. 2022 14:22 - Sist endret 14. feb. 2022 14:29