Ute med populærvitenskapelig magasin

Forskergruppa Kunstnerisk utviklingsarbeid og estetiske læreprosesser (Quest) har lansert sitt eget magasin. INNQuest er navnet – 30 sider fylt med spennende fagstoff på glanset papir.

Bilde av en helg gjeng med forskere som har lansert magasin

Stolt gjeng med det nye magasinet sitt. F.v. Ingeborg Lunde Vestad (Instituttleder), Thomas Caplin, Trine Kampmann-Jensen, Anne-Brit Soma Reienes, Iselin Dagsdotter. Ellen Jacobsen (design), Anna Gunnarson Jota, Linn-Terese Bern. I tillegg til disse du ser her har Hilde Blix og Wendy Meyer vært med i arbeidet med magasinet, men de var ikke tilstede da bildet ble tatt.   

Foto: HINN/Gry Sagmo Aglen
Bilde av forsida på magasinet INNQuest
Slik ser det altså ut - det flunkende nye magasinet INNQuest.

Selve lanseringen skjedde i høgskolebiblioteket i Hamar onsdag 7. september 2022.

Arbeidet med magasinet har foregått i nesten et år, og endelig var dagen her.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet. Vi synes bladet har fått en appellerende utforming, og vi er fornøyd med bredden i temaene for artiklene. Vi har til og med klart å få med et lydspor, skjult bak en QR-kode! forteller en av de som står bak magasinet, høgskolelektor Linn Terese Bern.

Målet med INNQuest er å formidle pågående prosjekter og arbeidet i forskergruppa til studenter og kollegaer, men også til alle samarbeidspartnere i praksisfeltet og andre interesserte. 

Fylle formidlingsmessig tomrom

Det var mange spente tilhørere på plass da magasinet ble lansert, og gratulasjonene og godordene satt løst da det ferdige produktet ble vist frem.  

For første gang ble det altså presentert det et eget FoU-magasin for kunstnerisk utviklingsarbeid og estetiske læreprosesser ved lærerutdanningene på Hamar.

Bilde av dame på en operascene i et magasin
En av artiklene i det nye magasinet INNQuest gir innblikk i hvordan jobbe med opera og barn. (Faksimile INNQuest)

Instituttleder Ingeborg Lunde Vestad gratulerte både instituttet og fakultetet med begivenheten. 

– Med sin populærvitenskapelige karakter vil INNQuest fylle noe som kan sies å være et formidlingsmessig tomrom ved fakultetet, både tematisk og målgruppemessig, fortalte Lunde Vestad.

Forskningsgruppeleder Anne-Brit Soma Reienes presenterte innholdet i magasinet som er både variert og spennende. 

Artiklene handler om alt fra undervisning i leire med barnehagelærestudenter til digital musiciking i barnehagen, om negativt rom og atmosfære i billedkunsten til opera med barn, korledelse og drama som demokratisk verktøy i mangfoldssamfunnet.   

Bilde av en magasinside om arbeid med leire
Leire har også fått plass som tema i det nye magasinet. (Faksimile INNQuest)

Har lært mye

Bakgrunnen for arbeidet med dette magasinet var at forskergruppa Quest ønsket å gjøre arbeidet sitt synlig for flere, også utenfor høgskolen.

Og ikke minst i et format og en sjanger som er lettere tilgjengelig enn det en vitenskapelig artikkel er.

For å få til det har de blant annet engasjert Ellen Jacobsen i PETRA designkontor som har designet hele magasinet.

Bilde av mikrofon i et magasin
Mange og varierte temaer i den første utgaven av det populærvitenskapelige magasinet INNQuest. (Faksimile fra INNQuest)

– Hvordan har det vært å jobbe med dette magasinet?

Det har vært en veldig interessant og lærerik prosess! Arbeidet med magasinet har ført til mange gode samtaler og diskusjoner i forskergruppa, sier Linn Terese Bern.

Men ikke nok med det. De har lært mye om hverandre og ikke minst om forskningsformidling.

Jobbinga med dette magasinet har også ført til at vi har fått god innsikt i hva de andre i forskergruppa arbeider med, og en viktig erfaring som skribenter i å formidle prosjektene våre, forteller Linn Terese Bern.

Forskergruppa har ambisjon om at magasinet skal kommer ut en gang i året fremover.

– Vi tar med oss mange nyttige erfaringer og oppdagelser inn i planleggingen av 2023-utgaven, avslutter Bern.

Bilde av publikum under lanseringen av magasinet
Mange hadde tatt turen til høgskolebiblioteket i Hamar for å få med seg lanseringen av det nye populærvitenskapelige magasinet. (Foto: HINN/Espen Kristiansen)

 

Emneord: lansering, magasin, INNQuest, forskningsformidling Av Ole Martin Ringlund
Publisert 13. sep. 2022 16:20 - Sist endret 22. sep. 2022 12:16