– Det har vært en kolossalt interessant prosess

Det kan være krevende for mindre bedrifter å omstille seg i bærekraftig retning. Fem bedrifter i Gudbrandsdalen er med i et prosjekt som skal hjelpe dem å tenke nytt. 

Fra steinbedrift

Utvinning av stein i Gudbrandsdalen. Kanskje kan det gjøres mer bærekraftig? Foto: Krafttak for grønn vekst

En god miljøprofil har blitt helt nødvendig for å beholde et godt omdømme hos kunder, ansatte og investorer – også for små og mellomstore bedrifter. Det krever nytenking, omstilling og prosesser som kan være krevende.

I et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Skåppå kunnskapspark gjennom prosjektet Krafttak for grønn vekst ble det høsten 2021 gjennomført et pilotprogram på grønne forretningsmodeller for bedrifter i Gudbrandsdalen.

Prosjektet skal hjelpe mindre bedrifter i vår region som ønsker å vri sine virksomheter i mer bærekraftig retning. Høgskolen i Innlandet bidrar gjennom blant annet erfaringer forskningsprosjektet #SustainX, som har fått støtte fra Forskningsrådet for å bidra til grønn omstilling og bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv.

De involverte jobber sammen om å løse konkrete og praktiske utfordringer i bedriftene. Fem helt ulike bedrifter i Gudbrandsdalen har vært med fra starten. 

Mer om erfaringene så langt i denne videoen: 

– Kolossalt interessant 

Ove Stian Lund kommer fra en familie som har drevet med produksjon og salg av stein, betongvarer, pukk og grus i generasjoner, Kvam-baserte Luncon Holding. Nå innser han at de kan tenke nytt, blant annet å få brukt også det som til nå har vært sett på som avfall etter produksjonen. 

– Det var en kolossalt interessant prosess. Du må se på fotavtrykket og hvordan du kan skape verdier i verdikjeden din. Hvor er det enklest å starte. Det skjer så mye i bransjen vår, sier Lund i videoen.

Ifølge Sveinung Jørgensen, forsker ved Høgskolen i Innlandet og Norges Handelshøgskole, er det mange bedrifter som nå innser at de må gå i grønnere retning for å henge med i konkurransen og sikre lønnsomhet i framtida. Men det kan være en lang vei fra å erkjenne at det er nødvendig med omstilling, til å få det til i praksis.  

– Bedrifter i dag opplever et voldsomt press for å bli mer bærekraftige. Det er ikke så lett. Det krever innovasjon og at man jobber med forretningsmodellene, altså kjernen av det man driver med.

Jørgensens kolllega på HINN, førsteamanuensis Gunhild Wedum, stemmer i: 

– Vår forskning viser at i prosjekter som har som mål å innovere bærekraftige løsninger er det viktig med en fleksibel arbeidsform, samarbeid med ulike aktører og åpenhet. Hvem som leder prosjektet er sentralt og både prosjekt- og prosesskompetanse, forretningsforståelse og ikke minst genuint engasjement er viktig for å lykkes.

Ønsker samarbeid med flere bedrifter

Fem bedrifter har vært med på pilotprosjektet, og nå søker de etter flere samarbeidspartnere. Målet er å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser

– Vi ønsker gjennom prosjektet å få inspirerende historier om bedrifter som tar tak i helt reelle bærekraftsutfordringer. Kanskje vil flere se at det er mulig å ta tak i dette og drive mer bærekraftig enn de gjør i dag, sier Hanne Maren Kristensen, prosjektleder i Krafttak for grønn vekst

Kontakt: 

Bilde av Sveinung Jørgensen
Førsteamanuensis
E-post
sveinung.jorgensen@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 87

Bilde av Gunhild Wedum
Førsteamanuensis
E-post
gunhild.wedum@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 38

Bedriftene som er med i pilotprosjektet: 

Alpinco eier alpinanleggene i Hafjell og Kvitfjell, og er av regionens viktigste aktører innen rekreasjonsnæringen. De jobber nå med å kartlegge hvordan de kan styrke bærekraften i bedriften, og har spesielt fokus på framtidens fritidsboliger. De vil jobbe med hvordan de kan minimere inngrep og utslipp. 

Luncon Holding er etablert på Kvam og eier flere store bedrifter som selger stein- og betongprodukter. De samarbeider med lokale tilbydere i Gudbrandsdalen og er opptatt av lokal verdiskaping. De har en visjon om å drive mer bærekraftig, og vil jobbe med hvordan vi kan utnytte ressursene vi har i Norge bedre.

Skriverform er en produsent av formverktøy og spesialutstyr for industrien som holder til på Tretten. De ser at markedet er i endring og at de må tilfredsstille nye krav fra kundene når det gjelder effektivitet og miljø. Skriverform ønsker gjennom programmet å finne ut hvordan de skal jobbe i framtida. 

VR på Dovre er et relativt nytt prosjekt som går ut på å utvikle nye opplevelser som styrker kunnskapen om vern og bevaring av natur og dyreliv i regionen. Ved bruk av nye, teknologiske løsninger ønsker de både å ivareta villrein og ande sårbare arter, samtidig som næringslivet kan tilby attraktive opplevelser for tilreisende barn og voksne.

Vinstra Motorsportarena har store, grønne visjoner for framtida. Ved å bygge videre på utdanning og kompetanse i regionen og ta i bruk arenaen på nye måter ser de muligheter for å bli en grønn motorsportarena og et testsenter for grønn energi og digitale løsninger. 

Emneord: bærekraft, næringsliv, forskning Av Erlend Moe
Publisert 4. mai 2022 12:00 - Sist endret 19. mai 2022 10:33